Socionická kostra

 

Socionická kostra každého typu má 8 částí, kde každá plní svoji funkci. V které části máme silnou stránku, to nás ovlivňuje nejvíce a díky tomu se jednotlivé typy od sebe navzájem liší. První 4 funkce jsou vědomé a další 4 funkce jsou podvědomé.

Funkce:

 

  1. Hlavní (seberealizační) – 100%

První funkce je naše hlavní tvořící funkcí. Pokud jí využíváme, pak dostáváme 100% energie nazpátek. Jelikož je pro nás tak přirozená, často si jí ani neuvědomujeme. Činnosti spojené s touto funkcí nám jdou samy a tím pádem je často považujeme za samozřejmé. Čím více jí využíváme, tím více rosteme a uplatňujeme naše schopnosti. Čím méně ji využíváme, tím více škodíme sebe a jsme nenaplnění.

 

  1. Tvůrčí (komunikační) – 75%

Skrze druhou funkci se vyjadřujeme, mluvíme s druhými a realizujeme svou první funkci. Touto funkci bychom se neměli řídit, ale pomocí této funkce máme realizovat činnosti a životní směřování první funkce. Jinými slovy rozvíjí naší hlavní funkci. V MBTI testu často vychází typ podle této funkce, protože se jí vyjadřujeme a tím pádem působí silně.

 

  1. Orientační (uklidňující) – 50%

Třetí funkce je pro nás uklidňujícím nástrojem v nových situacích – v novém prostředí, mezi novými lidmi či v novém prostoru. Touto funkcí se krátkodobě uklidňujeme a umožní nám lepší orientaci jak v nových situacích, tak orientaci sami v sobě. Pozor si musíme dát na přílišnou aktivitu a délku, v níž v této funkci jsme. Primárně souží pouze pro uklidnění a orientaci. Pokud jí používáme dlouhodobě, pak nás vysiluje a nerealizujeme se naplno.

 

  1. Slepá (Achillova pata) – 25%

Čtvrtá funkce je funkcí stresující a pro nás tedy slepým místem. V této funkci jsme nejzranitelnějšími a velmi těžko zde dosahujeme rovnováhy. Většinou ji máme v extrému a to buď „doprava“ nebo „doleva“ (tzn. bud přílišná aktivita nebo úplný útlum). Je velmi rozumné v této funkci netrávit čas ani nesměřovat zde aktivitu, protože se nám energie stejně nevrátí a navíc cítíme určitý stres, jenž může vyústit i ve fyzický projev (nemoc). V této funkci je pro nás těžké přijmout kritiku a často se velice obhajujeme. Lidé, kteří naší čtvrtou funkci mají jako hlavní (seberealizační), můžou nevědomky na nás vyvíjet tlak, který těžko neseme. Tato funkce rozhodně není pro aktivní tvoření a už vůbec ne pro pracovní činnost. Je to naše „slepá ulička“.

 

  1. Fascinační (snící) – 25%

Pátá funkce je slabá nevědomá funkce, která je do určité míry nedostatečná. Tuto funkci potřebujeme dostat z vnějšku, od někoho jiného. Sníme o tom, že jí máme nebo dostáváme. Pokud tuto funkci dostaneme např. od partnera nebo někoho jiného, jsme šťastní a naplnění. Tento člověk nás přitahuje, fascinuje a líbí se nám. Přitahuje nás to, že danou dovednost ovládá a proto k němu tíhneme a vyhledáváme ho.


  1. Aktivující (slyšící) – 50%

Šestá funkce nám ukazuje, jakým způsobem chceme dostávat informace od druhých a od okolí. Informace z této funkce velmi dobře chápeme a „rozkazy“ v pohodě přijímáme a plníme. Slyšíme na ni a tím nás mobilizuje k akci. Tato funkce je slabá a nevědomá, proto se zde nerealizujeme, ale hledáme lidi, kteří tuto funkci mají jako tvůrčí (komunikační) funkci. Aktivujeme ji pouze v případě, že jsme se v naší 4.funkci dostali do úzkých.

 

  1. Obranná (upozorňující) – 75%

Sedmá funkce je silná nevědomá funkce, které podvědomě rozumíme, ale snažíme se jí aktivně nevyužívat. Využíváme jí podvědomě v případě, že nám někdo nebo něco překročí hranice či způsobí stres („přetekl nám pohár“). Je to funkce vyjadřující obranu. Měli bychom jí využívat podvědomě a krátkodobě pouze v obraně a ne se na ní realizovat.

 

  1. Automatická (vyvažující a sledující) – 100%

Osmá funkce je naší nejsilnější podvědomou funkcí. Je tak hluboce zakořeněná do psychiky, že si jí obvykle neuvědomujeme existenci ani využití. Na této podvědomé funkci se nemáme realizovat, slouží nám pouze jako automatický článek, který vyvažuje náš typ. Je stejně silná jako hlavní funkce a má tendenci jednat tiše, aby ochránila nejslabší místo. Může se zapnout ve velmi negativních až extrémních situacích v případě, že naše obranná funkce nedokáže narušit nežádaný vliv. Neradi v této funkci cokoliv vysvětlujeme.


				

Co dál?

Jaký jste typ? Zjistěte to

Věnujte konzultaci 2 hodiny a získejte užitek na celý život.

Chcete vědět víc?

Přijďte na seminář a odneste si více než informace.

Využijte ve firmě

Využijte socioniku ve své firmě a přineste lidem hodnotu.

Pin It on Pinterest

Share This