SOCIONIKA

Socionická kostra (struktura typu)

8 částí

Socionická kostra (struktura typu) má 8 částí, kde každá plní svoji funkci

Umístění silných stránek

V které části máme silnou stránku, to nás ovlivňuje nejvíce a díky tomu se jednotlivé typy od sebe navzájem liší.

Vědomí a podvědomí

První 4 funkce jsou vědomé a další 4 funkce jsou podvědomé.

  1. Hlavní 

První funkce je naší hlavní řídící jednotkou. Dalo by se říct, že řídí a vede náš život. Pokud jí využíváme naplno, pak dostáváme 100% energie nazpátek. Jelikož je pro nás tak přirozená, často si jí ani neuvědomujeme. Činnosti spojené s touto funkcí nám jdou samy a tím pádem je často považujeme za samozřejmé. Také si myslíme, že ostatní to mají stejně. Čím více jí využíváme, tím více rosteme a uplatňujeme naše schopnosti. Čím méně ji využíváme, tím více škodíme sobě a cítíme se nenaplnění.

 

  1. Tvůrčí a komunikační

Skrze druhou funkci se vyjadřujeme, mluvíme s druhými a realizujeme svou první funkci. Touto funkci bychom se neměli řídit, ale pomocí této funkce máme realizovat činnosti a životní směřování první funkce. Jinými slovy rozvíjí naší hlavní funkci.

 

  1. Orientační (naše role) 

Třetí funkce je pro nás uklidňujícím nástrojem v nových situacích – v novém prostředí, mezi novými lidmi či v novém prostoru. Touto funkcí se krátkodobě uklidňujeme. Tato funkce nám umožňuje lepší orientaci jak v nových situacích, tak orientaci sami v sobě. Pozor si musíme dát na přílišnou aktivitu a délku, v níž v této funkci jsme. Pokud jí používáme dlouhodobě, pak nás vysiluje a nerealizujeme se naplno. Touto stránkou na veřejnosti vystupujeme (je to naše sociální maska) a často si nás můžou ostatní splést.

 

  1. Stresující (Achillova pata) 

Čtvrtá funkce je funkcí stresující. Činnosti nám v této funkci nejdou, přetěžují nás a velmi těžko zde dosahujeme rovnováhy. Cítíme se zde zranitelní. Většinou ji máme v extrému a to buď „doprava“ nebo „doleva“ (tzn. bud přílišná aktivita nebo úplný útlum). Je velmi rozumné v této funkci netrávit čas ani nesměřovat zde aktivitu, protože se nám energie stejně nevrátí a navíc cítíme určitý stres, jenž může vyústit i ve fyzický projev (nemoc). V této funkci je pro nás těžké přijmout kritiku a často se velice obhajujeme. Tato funkce rozhodně není pro aktivní tvoření a už vůbec ne pro pracovní činnosti.

 

  1. Fascinační  

Pátá funkce je slabá nevědomá funkce, která je do určité míry nedostatečná. Tuto funkci potřebujeme dostat z vnějšku, od někoho jiného. Chceme ji a chceme jí opravdu hodně. Pokud tuto funkci dostaneme např. od partnera nebo někoho jiného, jsme šťastní a naplnění. Tento člověk nás přitahuje, fascinuje a líbí se nám. Přitahuje nás to, že danou dovednost ovládá a proto k němu tíhneme a vyhledáváme ho.

 
  1. Aktivační 

Šestá funkce nám ukazuje, jakým způsobem chceme dostávat informace od druhých a od okolí. Informace z této funkce velmi dobře chápeme a „rozkazy“ v pohodě přijímáme a plníme. Slyšíme na ni a tím nás aktivujemobilizuje k akci. Tato funkce je slabá a nevědomá, proto se zde nerealizujeme, ale hledáme lidi, kteří tuto funkci mají.

 

  1. Obranná  

Sedmá funkce je silná nevědomá funkce, které podvědomě rozumíme, ale snažíme se jí aktivně nevyužívat. Využíváme jí podvědomě v případě, že nám někdo nebo něco překročí hranice či způsobí stres („přetekl nám pohár“). Je to funkce vyjadřující obranu. Měli bychom jí využívat podvědomě a krátkodobě pouze v obraně a ne se na ní realizovat.

 

  1. Vyvažující 

Osmá funkce je naší nejsilnější podvědomou funkcí. Je tak hluboce zakořeněná do psychiky, že si obvykle neuvědomujeme její existenci ani využití. Na této podvědomé funkci se nemáme realizovat, slouží nám pouze jako automatický článek, který vyvažuje náš typ. Je stejně silná jako hlavní funkce a má tendenci jednat tiše, aby ochránila nejslabší místo. Neradi v této funkci cokoliv vysvětlujeme.

Co dál?

Zjištění svého typu

Je krokem číslo jedna na cestě sebepoznání. Zjistěte svůj typ, své přednosti, svůj ideální protějšek a odneste si užitek na celý život. 

Semináře

Chcete vědět o socionice více? Chcete poznat lidi kolem vás? Využijte vzdělání a tím zvyšte svou hodnotu.

Pro firmy

Chcete vědět, s kým ve firmě doopravdy spolupracujete? Zajímá vás potenciál lidí ve vašem týmu a ideální rozložení sil?

608 504 881

info@socion.cz

Praha

Máte dotaz?

Pin It on Pinterest

Share This