Socionické kvadry

 

Všech 16 typů v socionice se dělí do 4 kvader podle životního tempa a dalších společných charakteristik.

Rozdělení je založeno na principu doplnění svých silných stránek. Všichni členové jednotlivé kvadry dostávají pocit vzájemného porozumění a podpory od ostatních členů. V každé kvadře najdeme 1 racionální a 1 iracionální duální pár.

Alfa kvadra

Don Quijote, Dumas, Hugo, Robespierre

Psychologický věk

Dětství

Největší strach

Být špatně pochopen

Alfa kvadra je typická svými myšlenkami a novými nápady, jenž nabourávají zažité stereotypy. Rádi tvořivě myslí a fantazírují, na praktickou realizaci už se nemusí dostat. Milují všechny druhy revolučních změn, a to zejména pokud mají pozitivní vliv na společnost. Svoboda projevu, touha po spravedlnosti a hledání pravdy – základní hodnoty zástupce této kvadry. Vadí jim určité rámce a omezení: časové (zde se často ztrácí), morální a etické. Potlačení osobnosti chápou jako omezení svobody projevu. Snaží se minimalizovat negativní emoce a zážitky. Mají rádi pohodu, klid, eleganci a komfort.

 

Duální vztah:

Robespierre a Hugo, Don Quijote a Dumas

Aktivační vztah:

Robespierre a Dumas, Don Quijote a Hugo

Zrcadlový vztah:

Robespierre a Don Quijot, Hugo a Dumas

Beta kvadra

Žukov, Jesenin, Hamlet, Maxim Gorkij 

Psychologický věk

Dospívání

Největší strach

Být slabý a bezmocný

 

Aspekty, které vyjadřují Beta kvadru jsou: vůle a intelekt, nadšení a špetka dramatu. Jsou to bojovníci za utrpení se schopností odolávat nátlaku. Je to skupina vyvolených, silných, vytrvalých a vychvalovaných lidí s odpovědností za své činy. Za úspěšné považují ty, kteří vytvořili něco ve hmotě (nespokojí se pouze s myšlenkami jako Alfa kvadra). Ostudou je pro ně být chudý! Věří v osud, ve vyšší účel. Jsou rozhodnuti bojovat a jsou připraveni překonávat překážky a plnit výzvy pro budoucnost a spravedlnost. Až do stáří si udržují mladistvé nadšení, energii, vitalitu a mladost duše. Při setkání s novými lidmi je nejprve pozorují, aby si je mohli hierarchicky zařadit. Drží se svých systémů a hierarchií.

Duální vztah:

Maxim a Hamlet, Žukov a Jesenin

Aktivační vztah:

Maxim a Jesenin, Žukov a Hamlet

Zrcadlový vztah:

Maxim a Žukov, Jesenin a Hamlet

Gama kvadra

Napoleon, Balzac, London, Dreiser 

Psychologický věk

Dospělost

Největší strach

Být neúspěšný a neaktivní

Pro Gama kvadru je důležitá práce, výsledky a ohodnocení. Mají velkou touhu vyniknout a mít výsledky, k práci bývají i kritičtí. Lidi neposuzují podle titulů, ale často podle svých měřítek hodnot, zásluh a činů. Rozdělují je dokonce na „své“ a „cizí“. Konverzace vedou v duchu logiky, argumentů a činů. Ve společnosti působí na úrovni. Nesnášejí pocit „svázaných rukou“, potřebuji svobodu k tomu, aby mohli pracovat a činit. Zastávají názor, že je veliká škoda být líný a neaktivní. S aktivitou, prací nebo pomocí to mohou až přehánět.

 

Duální vztah:

Dreiser a London, Napoleon a Balzac

Aktivační vztah:

Dreiser a Balzac, Napoleon a London,

Zrcadlový vztah:

Dreiser a Napoleon, Balzac a London

Delta kvadra

Huxley, Gabin, Stierlitz, Dostojevskij 

Psychologický věk

Zralost

Největší strach

Udělat chybu

První komunikace s Delta kvadrou vám může připadat chladná, nicméně jakmile zjistí, jak s vámi jednat, bude to pro vás příjemné. Zástupci této kvadry jsou praktičtí a přívětiví. Je pro ně důležitější člověk než systém. Neradi dávají energii do něčeho dočasného, často usilují o hezkou budoucnost. Činnosti zaměřují na lidský rozvoj, blahobyt, maximální funkčnost a vývoj. Jsou schopni své myšlenky realizovat až do vyčerpání svých sil. Tito otevření a přátelští lidé si cení především pohody, pohodlí a sociální stability. Hledají rozumné a racionální využívání přírodních a ekonomických zdrojů, ocení moderní technologie a vysoce kvalifikovanou práci. Práce je vnímána jako přirozená potřeba člověka kreativně si uvědomovat sebe sama, pracovat kvalitativně a s potěšením. Osobní zásluha je podle jejich názoru ukazatelem míry realizace osobních schopností. Zástupci čtvrté kvadry se vyznačují etickými hodnotami pozitivního charakteru, často uznávají náboženství, individualitu a originalitu každého. Nevměšují se do vnitřního světa člověka a minimalizují negativní pocity.

Duální vztah:

Stierlitz a Dostojevskij, Gabin a Huxley

Aktivační vztah:

Stierlitz a Huxley, Gabin a Dostojevskij

Zrcadlový vztah:

Stierlitz a Gabin, Dostojevskij a Huxley

Co dál?

Jaký jste typ? Zjistěte to

Navštivte seminář

Využijte ve firmě