Silné stránky

 

Socionika je typologie, která popisuje typy podle jejich přijímání, zpracování a výměny informací s okolím. Neboli jak vnímají svět.

Socionika popisuje jednotlivé funkce (silné stránky) daného typu, které daný typ má, jsou jeho předností a může je rozvíjet. Z nich bude čerpat maximum energie a bude více než jen průměrný. Může být excelentní.

LOGIKA

Logika vyjadřuje pravdu a principy. Je zaměřena na souvislostizákony, systém a pořádek. Myslící typ používá při hodnocení a rozhodování kritéria: logické – nelogické, správné – nesprávné, pravda – nepravda. Činnosti, které dělá, mu logicky musejí dávat smysl. Informace, které přijímá, bere jako data pro svou analýzu. Podstatně méně a hůře mluví o pocitech a může působit jako chladný či nelidský (obzvlášť když pracuje). Nevyhledává povídání o emocích či druhých lidech. Raději se zabývá principy, fakty a čísly. Pokud má zpracované dětství, nebere si kritiku či zpětnou vazbu osobně.

Logika extrovertní (pracovní)

 

+ pozitivní projev

výborná práce s penězi od vydělávání až po investování, práce s informacemi o zdrojích, technologiích a procesech potřebných k požadovanému výsledku, záběr je především na činnosti vedoucí k výsledku, nezdržuje se neužitečným a zbytečným, pracovitost a kariérní postup, specializace a touha být v dané činnosti či oboru „profík“, snese kritiku

- negativní projev

přílišná fixace na peníze, majetek, práci a zdokonalování, nelaskavé jednání s lidmi, tvrdohlavost, nucení své pravdy a svých závěrů, přílišná disciplína a veškerý čas strávený v práci, touha „zobchodovat vše“

Logika introvertní (strukturní)

 

+ pozitivní projev

souvislosti a vztahy mezi jednotlivými objekty vzhledem k celku, schopnost podívat se „do hloubky“ podstaty věcí, hledání principů a podstaty, schopnost tvorby systému „od píky“, pečlivost a srovnávání do tabulek, systém na jakoukoliv práci, potřeba smyslu práce, touha po spravedlnosti, snese kritiku, přesnost, nalezení příčiny

- negativní projev

netaktnost a necitelnost, přílišná analýza, nebere v potaz pocity lidí, na všechno tabulky, vše perfekcionisticky seřazené a ve struktuře, principy nade vše a všechny, vysvětlování své pravdy a tvrdohlavost, bádání a analýza je nejvíc

ETIKA

Etika vyjadřuje vztahy a emoce. Cítící typ rozumí nejen vlastním pocitům, ale zajímají ho emoce druhých. Rád se stará o druhé, přirozeně ví „jak na ně“, umí pochválit či dokonce pochlebovat. Nelituje času stráveného s druhými. Protože vztah s člověkem dává na první místo, častěji se usmiřuje nebo pro vztah dělá více. Cítící typ se řídí podle kritérií: dobré – špatné, sympatický – nesympatický, vhodné – nevhodné. Rád vyjadřuje emoce, rád si o nich povídá, nicméně na kritiku reaguje negativně a více se uráží. Vzpomínky, místa či dovolené má spojené s lidmi a pocity.

Etika extrovertní (emocí)

 

+ pozitivní projev

informace o energiích, emocích lidí a atmosféře, zaznamenává napětí a nálady, pracuje s nadšením jak u sebe, tak u druhých, velmi pozitivní projev a optimismus, láska k lidem, dobrá atmosféra plná vtipu, radost, práce s intonací hlasu, herectví

- negativní projev

přílišné emoce a drama, herectví ke svému prospěchu, hádky a vypočítavost, citové vydírání a lpění, egocentrismus, nesnese kritiku, emocionální popis neodpovídající realitě

Etika introvertní (vztahu)

 

+ pozitivní projev

informace o lidech, lidství na prvním místě, usmíření sporů, krásné vztahy, taktnost, láskyplný projev, řešení sporů diplomacií, mravní normy a zásadovost, spravedlnost u lidí, kompromis, důvěra a láska, komunikace

- negativní projev

závislost na lidech nebo vztazích, neschopnost nastavit si hranice s lidmi, lpění na pozitivním projevu vztahu – strach z nepříjemností, úroveň oběť, zbrklé ukončení vztahu, citové a slovní ubližování

INTUICE

Intuice vyjadřuje myšlenky a představy. Intuitivní typ žije více ve svých představách (často o minulosti či budoucnosti) než v přítomném okamžiku. Zajímá ho všechno nové a inovátorské. Má silně rozvinutou představivost a svět vnímá skrze obrazy. Ty jsou pro něho často více než samotná realita. Jelikož ho více přitahuje teorie než praxe, čin a rozhodnutí „něco udělat“ mu trvá déle. Svět vnímá ze široka a přemýšlí abstraktně.

Intuice extrovertní (možností)

 

+ pozitivní projev

informace o možnostech objektů, událostí a situacích -> udává směr, vidí potenciál věcí či lidí, inovací a nových nápadů,varianty rozvoje, vizionářství, souvislosti, velký rozhled, vynálezy, příjem četných informací, četba různorodých knih

- negativní projev

příliš mnoho nápadů, vizí a činností -> nedokončování, nesoustředění, nerozhodnost, nepřítomnost, snění, nereálnost vizí, lpění na vizích a nebrání ohledu, nepraktičnost

Intuice introvertní (času)

 

+ pozitivní projev

časové spojení událostí, prognóza budoucího vývoje, správné načasování jednotlivých kroků, osudy lidí, plánování a plynutí, nacítění, móda a společenský styl, práce s myšlenkami a obrazy

- negativní projev

přílišné filozofování, nízká praktičnost, zasněnost, vyhýbání se realitě, tajemství, odbíhání od tématu, lpění na trendech, lpění na stylu, pasivita, málo energie pro akci

SENZORIKA

Senzorika vyjadřuje objekty a smysly. Senzorický typ se orientuje pomocí barev, vůní, prostoru, chutí a zvuků. Žije v přítomném okamžiku (tady a teď), reaguje na okolí svými smysly a výborně se orientuje v prostoru. Rozhoduje se na základě svých zkušeností a znalostí. Důvěřuje si, je konkrétní a je tzv. realista. Upřednostňuje praxi (kterou se učí) před teorií. Má rád aktivity nebo činnosti, které jsou praktické, fyzické, manuální a přinášejí rychlé uspokojení nebo výsledek. Je netrpělivý a velice činorodý.

Senzorika extrovertní (silová)

 

+ pozitivní projev

informace o území, prostoru a objektech, přirozené vůdcovství, aktivita, síla, zodpovědnost a rozhodování, jít do akce a rychle reagovat, překonávání překážek, práce s tělem, potřeba sportu, soutěživost, pracovitost, prosazování svého a umění prodat se

- negativní projev

vše musí být „po mém“, touha ovládat druhé či věci, „kult těla“ – touha po síle a kráse těla, touha po sexu a fyzických aktivitách, jít proti zdi, všechno hned a za každou cenu, tlak, protiútok jak slovní tak fyzický, vztek až agrese, netrpělivost

Senzorika introvertní (pocitů)

 

+ pozitivní projev

péče o věci či lidi, estetika a cítění, zkrášlování a komfort, přijetí sebe sama a ostatních, žití v přítomném okamžiku, spokojenost, „rodinný typ“, vytváření rodinného zázemí a pohodlí, prožitky, dobré jídlo, odpočinek, kvalita

- negativní projev

zanedbávání fyzické aktivity, přílišná lenost a touha po pohodlí, minimální výstup z komfortní zóny, přecitlivělost a únava, přejídání se až obezita, strach z bolesti, nepracovitost, všechno trvá dlouho

Co dál?

Jaký jste typ? Zjistěte to

Věnujte konzultaci 2 hodiny a získejte užitek na celý život.

Chcete vědět víc?

Přijďte na seminář a odneste si více než informace.

Využijte ve firmě

Využijte socioniku ve své firmě a přineste lidem hodnotu.

Pin It on Pinterest

Share This