SOCIONIKA

Socionické typy

16 TYPŮ

Socionika popisuje 16 typů, které se liší tím, jak vidí a vnímají danou realitu. Jinými slovy, přes jaké brýle se dívají na svět.

4 KVADRY (SKUPINY)

16 typů se dělí do 4 skupin nebo-li kvader často podle společného životního stylu. Od inovátorů až po pracanty.

PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST

Každý typ má své přednosti, kterými může přispívat společnosti. To, jak uchopí své silné stránky, už záleží jen na něm.

1. KVADRA (skupina)

inovátoři

DON QUIJOTE, DUMAS, ROBESPIERRE, HUGO

První kvadra je o inovacích. Většinou přichází s tím, co si ostatní ještě ani nedovedou představit. Sází semínka nových nápadů, idejí a vizí. Přinášejí systému, firmám a světu změnu a nové cesty.
+
Výhodou této kvadry je vidění nových cest a přinášení změny.
Nevýhodou této kvadry je urputilost a naivita (dětinskost).

DON QUIJOTE – vynálezce, inovátor

Inovátor tělem i duší. Zabývá se novými nápady, myšlenkami a způsoby, jak něco zefektivnit či zlepšit. Baví ho hledat principy a souvislosti, které umí publiku smysluplně podat. Velmi rád diskutuje. Nerad dělá činnosti, za kterými nevidí smysl. Celý život se učí a často běhá od myšlenky k myšlence, od nápadu k nápadu, od vize k vizi. Ostatní o něm říkají, že má hlavu v oblacích, což v praxi vypadá i tak, že často ztrácí své věci nebo zapomíná na přátelé a rodinu. Hodí se tam, kde je potřeba najít nový způsob, novou cestu nebo zefektivnit systém.

DUMAS – usmiřovatel, pečovatel

Prostředník emocí a prožitků. Okolní svět vnímá skrze své tělo a emoce v něm. Miluje chutě, vůně, zvuky, barvy, doteky a krásu. O lidi rád pečuje, vytváří teplo domova. V kolektivu hraje roli usmiřovatele, jedná diplomaticky a eticky. Ví, co na každého platí. Umí vytvořit velmi příjemnou atmosféru. Usiluje o komfort, pohodu a dobré vztahy. Nerad dělá rutinní, nutné a náročné úkoly. Pracuje podle pocitu. Hodí se tam, kde je potřeba jemného etického jednání nebo estetického cítění.

ROBESPIERRE – analytik, vědec

Analytik jak se patří. Ve všem spatřuje určitý systém fungování. Vytváří struktury či klasifikaci do nejmenších detailů, tabulky a systémy. Je objektivní a neosobní, někdy i brutální ve svých hodnoceních a v jeho principech. Není-li spokojen s některými pokyny nebo nařízeními, může je jednoduše ignorovat. Špatně se orientuje v lidských pocitech a vztazích. Snaží se zachovat systém vztahů, na který si zvykl. Udržuje konverzaci pouze v případě, že se jedná o témata, která jsou pro něj zajímavá. Nedokáže pracovat pod nátlakem, umí pracovat konstantně a dlouhodobě. Hodí se tam, kde je potřeba spolehlivý a dlouhodobý výkon technického, vědeckého či analytického zaměření.

HUGO – nadšenec

Nadšenec, který vidí emocionální stav ostatních lidí, jejich náladu a pocity. Miluje zábavu, sám ji rád vytváří, miluje pohostinství a společenské akce. Je výtečným a zábavným řečníkem, esteticky si hraje s hlasem. Umí t perfektně propojovat lidi. Svou rodinu klade na první místo a rád se o ní stará. Nikdy nenechá druhého na holičkách. Je silný, veselý a otevřený člověk. Jeho slabinou je neustálý boj s časem – často nestíhá, často chodí pozdě nebo s velkým předstihem. Hodí se tam, kde je potřeba organizačních činností, propojování lidí a nadšení.

2. KVADRA (skupina)

ŽUKOV, JESENIN, MAXIM GORKIJ, HAMLET

Druhá kvadra je skupina bojovníků za spravedlnost a správný systém. Vše, co dělají, musí dávat smysl.

ŽUKOV – vůdce, stratég

Vůdce a stratég, jenž se velmi rychle orientuje v daných situacích a svůj cíl má stále na očích. Dopředu ho ženou překážky a výzvy, miluje dobývat a budovat. Jeho vytrvalost se zvyšuje úměrně počtu překážek, které je třeba překonat. Pokud neexistuje vzrušení z boje, soutěže nebo další výzvy, vrhá se do pochybností a špatné nálady. Umí rozdělovat úkoly a vydávat rozkazy, ale sám nerad je dostává. Velice často se pohybuje ve vedoucích pozicích nebo buduje vlastní firmu. U lidí si všímá nejprve slabostí a nedostatků. V komunikaci s lidmi může být velmi netolerantní. Hodí se tam, kde je potřeba ostrých loktů, flexibilní strategie, logického myšlení a vedení lidí.

JESENIN – romantik, lyrik

Usměvavý romantik, jenž působí dojmem zasněného a bezstarostného člověka. Má blízko k přírodě a k lidem. U lidí cítí jejich emocionální stav a umí s ním pracovat, dokonce i na dálku. V komunikaci je jemný a ohleduplný, avšak umí i „vystrčit růžky“. V kolektivu zpříjemní a zlepší atmosféru, či odvede pozornost od negativních vjemů. Může se usmívat, i když říká něco nepříjemného. Umí pracovat s časem a umí přijít ve vhodnou chvíli. Je zvědavý a často působí jako filozof s jemným smyslem pro humor.  Má estetické cítění a miluje krásu. Hodí se do umělecké oblasti a pro zpříjemnění atmosféry.

MAXIM GORKIJ – inspektor, pragmatik

Pečlivý pragmatik, který má rád pořádek, řád a strukturu. Své věci má seřazené, na určitých místech a nemá rád, když někdo jeho systém narušuje. Vyznačuje se důkladností, přesností a pečlivostí v profesních záležitostech. Pečlivě plánuje události, pečlivě zkoumá a zpracovává všechna specifika. Nerad se baví o nesmyslech, konverzace musí dávat smysl. Je silný, pracovitý, má rád výzvy a stejná kritéria chce i po druhých. Stojí nohama pevně na zemi a občas analyzuje až moc. Vše si ověřuje. I to, co říkají ostatní. Hodí se tam, kde je potřeba pečlivost, organizovanost, kontrola a řád.

HAMLET – herec, učitel

Herec, jenž vyjadřuje své emoce v plném proudu. Učitel a přednášející, který dokáže zaujmout nejedno publikum. Emoce srší, gestikulace jede naplno a publikum je v plné bdělosti. Hraje si s intonací hlasu, dokáže předvídat a intuitivně ví, v kterou chvíli co předvést. Je také výborný obchodník, přičemž schůzka připomíná spíše divadelní vystoupení. Nebojí se klást otázky, zajímá se o příběhy lidí a rád filozofuje. Hodí se všude, kde je potřeba zapojit intelektu s emocemi a přesvědčit či zaujmout publikum.

3. KVADRA (skupina)

BALZAC, NAPOLEON, LONDON, DREISER

Třetí kvadra je skupina pracantů, kteří milují výsledky a efektivitu.

BALZAC – kritik, pozorovatel

Kritik, který dokáže předvídat průběh budoucích událostí. Pozorovatel, který pozorně sleduje tok života. Je velmi vnímavý k detailům a sotva rozpoznatelným tendencím. Orientuje se dobře na kolísání trhů zboží a služeb. Vytváří katalogy, databáze, archivy a sbírky. Dělá ty úkony, které vedou k výsledku a finančnímu návratu. Umí pracovat s penězi. Ve své práci má tendenci být profesionálem a stále na sobě pracovat. Je schopen zhodnotit informace, které získal.  Špatně řídí své emoce a většinou je moc neprojevuje. Hodí se tam, kde je potřeba předem najít určité tendence, vyhotovit databázi či pečlivé analýzy.

NAPOLEON – politik, diplomat

Napoleon se v životě neztratí. Rozený lídr, dobrodruh a výborný společník. Tento velmi sebevědomý typ potřebuje být středem pozornosti. Jeho energie je nakažlivá, dokáže strhnout dav. Výzvy řeší ihned, umí improvizovat a nečeká. Dlouhodobé strategie nejsou pro něj, zato oplývá uměním odhadnout rozložení sil v konfliktní situaci a odvahou řešit spory. Napoleon se rád obklopuje kvalitou, dbá na zevnějšek svůj i okolí. Je naplněný, když je vnímán jako úspěšný. Vyhledává společnost úspěšných lidí, v prestižním prostředí se pohybuje přirozeně, okouzlí lichotkami a dokáže vést debaty na různá témata. V lidech vzbuzuje důvěru, a tak se mu daří balancovat často protikladné názory různých skupin. Vynikne jako diplomat, moderátor, podnikatel a herec.

LONDON – podnikatel, průkopník

London uvažuje nad věcmi z pohledu nejvyšší efektivity a výhodnosti. Hledá nejlepší řešení s největším přínosem pro firmu či společnost. Je schopný vždy najít práci a rychle přijít k penězům. London je velice pohotový a akční. Neustále něco dělá, na něčem pracuje. Jedno dokončí, druhé začne. Baví ho moderní technologie. V komunikaci hovoří k věci, dělá jasné závěry, působí samozřejmě a bezstarostně. Vždy vyžaduje zpětnou vazbu a sám jí nešetří. Zabývá se jen tím, co má nějakou cenu nebo hodnotu. Pracuje ve velkém měřítku, nebojí se investic a velkých zakázek. Rád buduje něco hodnotného. Má nadání pro podnikání a práci s penězi. Dokáže přesně předpovědět, kam se jeho podnik či firma vyvíjí. Hodí se dobře tam, kde je potřeba dobře a svižně pracovat, efektivně řešit problémy a zdárně dokončit dílo.

DREISER – strážce, ochránce

Dreiser je empatický a vřelý člověk, pro kterého jsou důležité především morální principy a férovost. Má v sobě zakořeněnou touhu pomáhat a vycházet druhým vstříc. Je to fyzicky aktivní člověk. Rád pracuje vlastníma rukama a nezalekne se namáhavé práce. Těší ho okamžitý výsledek a praktické využití. Dokáže překonat své hranice, vzít na svá bedra zodpovědnost za druhé. Je starostlivý a pečující. V rodině hájí práva slabšího. Vyzařuje z něj přirozená autorita, pevnost a stabilita. Dokáže trvat na etických principech a hodnotách a v tomto směru obohacovat druhé lidi. Je výborný terapeut, masér, trenér či kouč. Je nadaný v práci se zvířaty a s postiženými lidmi. Hodí se všude tam, kde je potřeba spojit sílu s empatií.

4. KVADRA (skupina)

GABÉN, HUXLEY, STIERLITZ, DOSTOJEVSKÝ

Čtvrtá kvadra zlepšuje a velmi dobře přijímá to, co je ve společnosti již dané a zaběhnuté.

GABÉN – mistr, řemeslník

Řemeslník, který miluje práci rukama. Pracuje detailně a s citem pro estetiku. Jako žena umí zaopatřit domácnost, naaranžovat jí a vařit velice chutná jídla. Jako muž umí opravit neopravitelné, neustále něco zdokonaluje a většinu si vyrobí sám. Potrpí si na kvalitu, ocení komfort a pohodlí. Je uvnitř velmi vřelý, nicméně na povrchu to moc neukazuje. Často působí chladně. U lidí nemá rád přílišné emocionální výkyvy a scény. Od rodiny vyžaduje dárky a zájem o svou osobu. V práci je často individualista se sklonem k perfekcionismu. Je schopný pracovat klidně a trpělivě, avšak nezapojuje se do práce, která neposkytuje praktické výsledky. Logicky pracuje s penězi. Velice dobře cítí své tělo a pocity si pamatuje léta. Hodí se tam, kde je potřeba skloubit péči, smysl pro detail a praktičnost.

HUXLEY – motivátor, reportér

Psycholog, který vidí do motivů lidí. Umí odkrýt jejich talent a povzbudit je k jeho využití. Ví, jak někoho rozveselit a jak vdechnout naději. Mohl by dělat poradenství při řešení mimořádných životních situací. Výborně se orientuje ve vztazích a ví, kam vztah s dotyčným bude směřovat. Může sklouznout k přílišné pomoci druhým a tím být vyčerpaný. Unavený bývá i z rutinních záležitostí a ke své tvorbě potřebuje hodně volnosti a svobody. Huxley není žádný detailista a pracuje docela chaoticky, nicméně výsledky má. Umí lidem ukázat vizi a namotivovat je k její realizaci. Ve svých projevech mistrně používá řeč a hodí se tam, kde je potřeba tohoto nadání spolu s pohotovou reakcí. Uplatní se jako moderátor, reportér či přednášející.

STIERLITZ – ředitel, organizátor

Pracovitý, zásadový a rozumově založený člověk. Ctí zákon a řád. Dodržuje pravidla a vyžaduje to po ostatních. Má přísná měřítka na své blízké i okolí. Umí si vytvořit komfortní podmínky k práci. Je praktický člověk, ocení hotovou věc a její užitečnost. Má rád kvalitní služby, reaguje na výhodnou koupi, slevy. Umí sebe i svou rodinu finančně zabezpečit. Je pořádkumilovný, váží si svých věcí, vnímá jejich hodnotu a udržuje je v kvalitě. Dobře vaří, stará se o své tělo, pravidelně sportuje, chodí na masáže, výlety či pěstuje květiny. Má rád noblesu – společenské akce, plesy, divadlo. Hodí se všude tam, kde je potřeba spojit kvalitu a komfort a udržet pracovní nasazení.

DOSTOJEVSKÝ – humanista, sociolog

Jeho ideálem je dokonalý obraz funkční společnosti. Rád propojuje lidi v jeden celek. Jeho mysl je zaměřena na blaho všech. Dokáže chápat kohokoliv, neboť je schopen vidět věci z mnoha úhlů pohledu. Umí sdílet své vize a ideály. Tyto ideály jsou založené na faktech současné situace ve společnosti. Vždy vnímá globální dopad lidského chování. Dokáže naslouchat a vidět souvislosti. Se smyslem pro detail tvoří celek. Má sociální sklony a vysoký smysl pro spravedlnost. Jeho ideální představou je efektivní sdílení v rámci jednoho komunitního celku či společenství. Je plný dobré víry v budoucno. Hodí se všude tam, kde je zapotřebí vysoká sociální a emoční inteligence.

Co dál?

Zjištění typu

Konzultace k zjištění typu je krokem číslo jedna na cestě sebepoznání. Zjistěte své talenty či svůj ideální protějšek a odneste si užitek na celý život.

SOCION ebooky socionika

Ebook

Chcete si o socionice přečíst více? Pak si ZDARMA stáhněte ebook na téma Silné vs. slabé stránky a naučte se je rozpoznávat.

socion academy akademie

Akademie

Chcete vědět o socionice více? Chcete poznat lidi kolem vás? Využijte našeho online vzdělání a naučte se socioniku z pohodlí vašeho domova.

socion eshop

Eshop

Naučte se pracovat s lidmi pomocí praktických pomůcek, které můžete mít stále u sebe. Najdete na našem eshopu.

SOCION dárkové poukazy

Dárkové poukazy

Namísto ponožek a pyžama darujte druhým poznání sebe sama! Dostali jste poukaz? Uplatněte ho zde.

608 504 881

info@socion.cz

celá ČR

Máte dotaz?