SOCIONIKA

Socionické typy

16 typů

Socionika popisuje 16 typů, které se liší tím, jak vidí a vnímají danou realitu. 

Silné stránky

Socionické typy se od sebe liší uspořádáním svých silných a slabších stránek.

Přínos pro společnost

Každý typ má své přednosti, kterými může přispívat společnosti. 

Don Quijote – vynálezce, inovátor

Inovátor tělem i duší. Zabývá se novými nápady, myšlenkami a způsoby, jak něco zefektivnit či zlepšit. Baví ho hledat principy a souvislosti, které umí publiku smysluplně podat. Nerad dělá činnosti, za kterými nevidí smysl. Celý život se učí a často běhá od myšlenky k myšlence, od nápadu k nápadu, od vize k vizi. Nejde ho v tom zastavit. Ostatní o něm říkají, že má hlavu v oblacích, což v praxi vypadá i tak, že často ztrácí své věci nebo zapomíná na přátelé a rodinu. Hodí se tam, kde je potřeba najít nový způsob, novou cestu nebo zefektivnit systém. Představitelé tohoto typu a jejich objevy: například Galileo Galilei objevil princip galilejské relativity, Karl Marx vytvořil teorii ekonomických vztahů, Albert Einstein teorii relativity a Sigmund Freud svou slavnou teorii psychoanalýzy.

Dumas – prostředník, usmiřovatel

Prostředník emocí a prožitku. Okolní svět vnímá skrze své tělo a emoce v něm. Miluje chutě, vůně, zvuky, barvy, doteky a krásu. O lidi rád pečuje, vytváří teplo domova. V kolektivu hraje roli usmiřovatele, jedná diplomaticky a eticky. Ví, co na každého platí. Umí vytvořit velmi příjemnou atmosféru. Usiluje o komfort, pohodu a dobré vztahy. Nerad dělá rutinní, nutné a náročné úkoly. Pracuje podle pocitu. Hodí se tam, kde je potřeba jemného diplomatického a lidského jednání nebo estetického cítění.

Hugo – nadšenec

Nadšenec, který vidí emocionální stav ostatních lidí, jejich náladu a pocity. Miluje zábavu, sám ji rád vytváří, miluje pohostinství a společenské akce. Je výtečným a zábavným řečníkem, esteticky si hraje s hlasem. Umí i perfektně „propojovat“ lidi. Svou rodinu klade na první místo a rád se o ní stará. Nikdy nenechá druhého na holičkách. Je silný, veselý a otevřený člověk. Jeho slabinou je neustálý boj s časem – často nestíhá a často chodí pozdě. Hodí se tam, kde je potřeba organizačních činností, propojování lidí a nadšení.

Robespierre – analytik, vědec

Analytik jak se patří. Hluboká analýza je na dennodenním pořádku a bez ní se neobejde. Vytváření struktur, klasifikace do nejmenších detailů, tabulky a vytváření konceptů, to jsou hlavní činnosti Robespierra. Je objektivní a neosobní, někdy i brutální ve svých hodnoceních a v jeho principech. Není-li spokojen s některými pokyny nebo nařízeními, může je jednoduše ignorovat. Špatně orientuje v lidských pocitech a vztazích. Snaží se zachovat systém vztahů, na který si zvykl. Často má jeden hlavní zájem, v němž neustále zlepšuje své znalosti a dovednosti. Udržuje konverzaci pouze v případě, že se jedná o témata, která jsou pro něj zajímavá. Nedokáže pracovat pod nátlakem, umí pracovat konstantně a dlouhodobě. Hodí se tam, kde je potřeba spolehlivý a dlouhodobý výkon technického či analytického zaměření.

Balzac – kritik, pozorovatel

Kritik, který dokáže předvídat průběh budoucích událostí. Pozorovatel, který pozorně sleduje tok života. Je velmi vnímavý k detailům a sotva rozpoznatelným tendencím. Orientuje se dobře na kolísání trhů zboží a služeb. Vytváří katalogy, databáze, archivy a sbírky. Dělá ty úkony, které vedou k výsledku a finančnímu návratu. Umí pracovat s penězi. Ve své práci má tendenci být profesionálem a stále na sobě pracovat. Je schopen zhodnotit informace, které získal. Má přehled a rád vede diskuze. Špatně řídí své emoce a většinou je moc neprojevuje. Hodí se tam, kde je potřeba předem najít určité tendence, vyhotovit databáze či pečlivé analýzy.

Napoleon – politik, velvyslanec, diplomat

Napoleon se v životě neztratí. Rozený lídr, dobrodruh a výborný společník. Tento velmi sebevědomý typ potřebuje být středem pozornosti. Jeho energie je nakažlivá, dokáže strhnout dav. Výzvy řeší ihned, umí improvizovat a nečeká. Dlouhodobé strategie ani multitasking nejsou pro něj, zato oplývá uměním odhadnout rozvážení sil v konfliktní situaci a odvahou řešit spory. Dokáže si prosadit svou, aniž by šel „přes mrtvoly.“ Napoleon se rád obklopuje kvalitními věci, dbá na zevnějšek svůj i okolí. Je naplněný, když je vnímán jako úspěšný. Vyhledává společnost úspěšných lidí, v prestižním prostředí se pohybuje přirozeně, okouzlí lichotkami a dokáže vést debaty na různá témata. V lidech vzbuzuje důvěru, a tak se mu daří balancovat často protikladné názory různých skupin. Vynikne jako diplomat, moderátor, podnikatel a herec.

London – podnikatel, průkopník

London uvažuje nad věcmi z pohledu nejvyšší efektivity a výhodnosti. Hledá nejlepší řešení s největším přínosem pro firmu či společnost. Je schopný vždy najít práci a rychle přijít k penězům. London je velice pohotový a akční. Neustále něco dělá, na něčem pracuje. Jedno dokončí, druhé začne. Baví ho moderní technologie. V komunikaci hovoří k věci, dělá jasné závěry, působí samozřejmě a bezstarostně. Vždy vyžaduje zpětnou vazbu a sám jí nešetří. Zabývá se jen tím, co má nějakou cenu nebo hodnotu. Pracuje ve velkém měřítku, nebojí se investic a velkých zakázek. Rád buduje něco hodnotného. Má nadání pro podnikání a práci s penězi. Dokáže přesně předpovědět, kam se jeho podnik či firma vyvíjí. Hodí se dobře tam, kde je potřeba dobře a svižně pracovat, efektivně řešit problémy a zdárně dokončit dílo.

Dreiser – strážce, naturalista

Dreiser je empatický a vřelý člověk, pro kterého jsou důležité především morální principy a férovost. Má v sobě zakořeněnou touhu pomáhat a vycházet druhým vstříc. Je to fyzicky aktivní člověk. Rád pracuje vlastníma rukama a nezalekne se namáhavé práce. Těší ho okamžitý výsledek a praktické využití. Dokáže překonat své hranice, vzít na svá bedra zodpovědnost za druhé. Je starostlivý a pečovatelský. V rodině hájí práva slabšího. Vyzařuje z něj přirozená autorita, pevnost a stabilita. Dokáže trvat na etických principech a hodnotách a v tomto směru obohacovat druhé lidi. Má schopnost korigovat druhé. Je výborný terapeut, masér, trenér či kouč. Je nadaný v práci se zvířaty a s postiženými lidmi. Hodí se všude tam, kde je potřeba spojit sílu s empatií.

Žukov – vůdce, stratég

Vůdce a stratég, jenž se velmi rychle orientuje v daných situacích a svůj cíl má stále „na očích“. Dopředu ho ženou překážky a výzvy, miluje dobývat a budovat. Jeho vytrvalost se zvyšuje úměrně počtu překážek, které je třeba překonat. Pokud neexistuje vzrušení z boje nebo soutěže, vrhá se do pochybností a nízké nálady. Umí rozdělovat úkoly a rozkazy, ale nerad je sám dostává. Velice často se dostává do vedoucích pozic nebo buduje vlastní firmu. U lidí si všímá nejprve slabostí a nedostatku. Ve vztazích s lidmi se často „plácá“ a má problém s důvěrou. Může být netolerantní v komunikaci se svými blízkými. Hodí se tam, kde je potřeba ostrých loktů, flexibilní strategie, logické myšlení a vedení lidí.

Jesenin – romantik, lyrik

Usměvavý romantik, jenž působí dojmem zasněného a bezstarostného člověka. Má blízko k přírodě a k lidem. U lidí cítí jejich emocionální stav a umí s ním pracovat, dokonce i na dálku. V komunikaci je jemný a ohleduplný, avšak umí i „vystrčit růžky“. V kolektivu zpříjemní a rozveselí atmosféru či odvést pozornost od negativních vjemů. Může se usmívat, i když říká něco nepříjemného. Umí pracovat s časem a umí přijít ve vhodnou chvíli. Je zvědavý a často působí jako filozof s jemným smyslem pro humor. Věnuje pozornost svému vzhledu a v případě potřeby se obléká elegantně dokonce dokonale. Má estetické cítění a miluje krásu. Hodí se do umělecké oblasti a pro zpříjemnění atmosféry.

Hamlet – herec, učitel

Herec, jenž vyjadřuje své emoce v plném proudu. Učitel a přednášející, který dokáže zaujmout nejedno publikum. Emoce srší, gestikulace jede naplno a publikum je v plné bdělosti. Hraje si s intonací hlasu, dokáže předvídat a intuitivně ví, v kterou chvíli co předvést. Mezi lidmi tohoto typu patří spousta skvělých herců (Charlie Chaplin, Oleg Dal), dramatiků (William Shakespeare), mluvčích, politiků (Mirabeau), hudebníků a básníků. Je také výborný obchodník, přičemž schůzka připomíná spíše divadelní vystoupení. Nebojí se klást otázky, zajímá se o příběhy lidí a rád filozofuje. Hodí se všude, kde je potřeba zapojit intelektu s emocemi a přesvědčit či zaujmout publikum.

Maxim – inspektor, pragmatik

Pečlivý pragmatik, který má rád pořádek, řád a strukturu. Své věci má seřazené, na určitých místech a nemá rád, když někdo jeho systém narušuje. Vyznačuje se důkladností, přesností a pečlivostí v profesních záležitostech. Pečlivě plánuje události, pečlivě zkoumá a zpracovává všechna specifika. Nerad se baví o nesmyslech, konverzace musí dávat smysl. Je silný, pracovitý, má rád výzvy a stejná kritéria chce i po druhých. Stojí nohama pevně na zemi a občas analyzuje až moc. Vše si ověřuje. I to, co říkají ostatní. Hodí se tam, kde je potřeba pečlivost, organizovanost, kontrola a řád.

Huxley – psycholog, reportér

Psycholog, který „vidí“ do motivů lidí. Umí odkrýt jejich talent a povzbudit je k jeho využití. Ví, jak někoho rozveselit a jak vdechnout naději. Mohl by dělat poradenství při řešení mimořádných životních situací. Výborně se orientuje ve vztazích a ví, kam vztah s dotyčným bude směřovat. Může sklouznout k přílišné pomoci druhým a tím být vyčerpaný. Unavený bývá i z rutinních záležitostí a ke své tvorbě potřebuje hodně volnosti a svobody. Huxley není žádný „detailista“ a pracuje docela chaoticky, nicméně výsledky má. Umí lidem ukázat vizi a zmobilizovat je k její realizaci. Ve svých projevech mistrně používá řeč a hodí se tam, kde je potřeba tohoto nadání spolu s pohotovou reakcí. Uplatní se jako moderátor, reportér či přednášející.

Gabin – výrobce, řemeslník

Řemeslník, který miluje práci rukama. Pracuje detailně a s citem pro estetiku. Jako žena umí připravit domácnost, naaranžovat jí a vařit velice chutná jídla. Jako muž umí opravit „neopravitelné“, neustále něco zdokonalovat a většinu si vyrobit sám. Potrpí si na kvalitu, ocení komfort a pohodlí. Je uvnitř velmi vřelý, nicméně na povrch to moc neukazuje. Často působí chladně. U lidí nemá rád přílišné emocionální výkyvy a scény. Od rodiny vyžaduje dárky a zájem o něho. V práci je často individualista se skonem k perfekcionismu. Je schopný pracovat klidně a trpělivě, avšak nezapojuje se do práce, která neposkytuje praktické výsledky. Logicky pracuje s penězi a neutrácí na zbytečnosti. Velice dobře cítí své tělo a pocity si pamatuje léta. Hodí se tam, kde je potřeba skloubit péči, smysl pro detail a praktičnost.

Dostojevskij – humanista, sociolog

Jeho ideálem je dokonalý obraz funkční společnosti. Rád propojuje lidi v jeden celek. Jeho mysl je zaměřena na blaho všech. Dokáže chápat kohokoliv, neboť je schopen vidět věci z mnoha úhlů pohledu. Má nadhled nad situací. Umí sdílet své vize a ideály. Tyto ideály jsou založené na faktech současné situace ve společnosti. Vždy vnímá globální dopad lidského chování. Dokáže naslouchat a vidět souvislosti. Se smyslem pro detail tvoří celek. Má sociální sklony a vysoký smysl pro spravedlnost. Jeho ideální představou je efektivní sdílení v rámci jednoho komunitního celku či společenství. Je plný dobré víry v budoucno. Hodí se všude tam, kde je zapotřebí vysoká sociální a emoční inteligence.

Stierlitz – ředitel, administrátor

Pracovitý, zásadový a rozumově založený člověk. Ctí zákon a řád. Dodržuje pravidla a vyžaduje to po ostatních. Má přísná měřítka na své blízké i okolí. Umí si vytvořit komfortní podmínky k práci. Je praktický člověk, ocení hotovou věc a její užitečnost. Má rád kvalitní služby, reaguje na výhodnou koupi, slevy. Umí sebe i svou rodinu finančně zabezpečit. Je pořádkumilovný, váží si svých věcí, vnímá jejich hodnotu a udržuje je v kvalitě. Dobře vaří, stará se o své tělo, pravidelně sportuje, chodí na masáže, výlety či pěstuje květiny. Má rád noblesu – společenské akce, plesy, divadlo. Hodí se všude tam, kde je potřeba spojit kvalitu a komfort a udržet pracovní nasazení.

Co dál?

Zjištění svého typu

Je krokem číslo jedna na cestě sebepoznání. Zjistěte svůj typ, své přednosti, svůj ideální protějšek a odneste si užitek na celý život. 

Semináře

Chcete vědět o socionice více? Chcete poznat lidi kolem vás? Využijte vzdělání a tím zvyšte svou hodnotu.

Pro firmy

Chcete vědět, s kým ve firmě doopravdy spolupracujete? Zajímá vás potenciál lidí ve vašem týmu a ideální rozložení sil?

608 504 881

info@socion.cz

Praha

Máte dotaz?

Pin It on Pinterest

Share This