Socionika

Socionika je mladý psychologický obor založený v 60. letech 20. století Aušrou Augustinavičiute z Litvy, která navázala na funkční typologii osobnosti C. Junga z roku 1921. Aušra dokázala Jungovu typologii rozluštit, doplnit o větší hloubku a přitom jí srozumitelně předat společnosti především v Rusku a na Ukrajině. V Čechách se socionika teprve rozvíjí.

Socionika je věda o přijímánízpracování a výdeji informací, které jsou u každého typu člověka odlišné. Svůj typ máme od narození a během života je neměnný. Jediné, co se mění, je naše dozrávání v rámci svého typu a „přechod“ na naše silné stránky (pokud tento přechod nastane). Představme si jednotlivý typ jako strom – každý strom nese specifické ovoce, má určitý tvar listu a kůry. Všechny duby budou vždycky duby a všechny jabloně vždycky jabloně. To, v jakých podmínkách daná jabloň vyrůstala, to samozřejmě ovlivňuje její vzrůst, úrodu a jiné aspekty.

Druhů stromů je několik a socionika popisuje 16 typů ve společnosti, z nichž každý typ má jedinečnou funkci a své specifické předurčení. Mají své silné a slabé stránky a rozdílnost mezi nimi je velice výrazná. Jednotlivé typy získaly zapamatovatelná jména podle svých významných nositelů – např. Hamlet, Napoleon, Žukov, Jesenin, London, Dreiser, Balzac, Robespierre, Dumas, Don Quijote, Hugo, Maxim Gorkij, Huxley, Gabin, Stierlitz a Dostojevskij.

Základy Junga

 

Socionika se opírá o aspekty Carla Gustava Junga, které jsou platné více jak 100 let

1. Aspekt rozhodování

Logika x Etika

2. Aspekt získávání informací

Senzorika x Intuice

3. Aspekt získávání energie

Extroverze x Introverze

4. Aspekt životního rytmu

RacionalitaIracionalita

Socionika a její využití

 

V současné době se socionika používá jak v osobním životě (při hledání svých silných stránek, při hledání partnera, v mezilidských vztazích), tak ve vytváření pracovních skupin.

Socionika je tedy vhodným nástrojem pro:

 

SILNÉ STRÁNKY

Socionika je výborným nástrojem pro rozpoznání silných a slabých stránek člověka včetně dětí. Pomůže nám tak ve výběru vhodných činností a pracovního uplatnění.  

OSOBNÍ ROZVOJ

Socionika nám umožňuje poznat sebe sama a tím pádem se lépe přijmout. 

VZTAHY

Socionika nám pomůže pochopit, kdo se k nám v partnerství hodí a s kým by to dlouhodobě bylo na ostří nože. Díky ní porozumíme mezilidským vztahům.

 

PRACOVNÍ TÝMY

Socionika nám umožní vytvořit funkční pracovní týmy a ukáže nám, jak spolupracovníky vést tak, aby je to přirozeně motivovalo.

Co socionika neřeší

Emoce

Socionika neřeší a ani neléčí emoční problémy ani chybné vzorce z dětství.

Trauma

A jiné depresivní stavy.

Závislosti

Jakéhokoliv druhu.

Spirituální potřeby

Jakékoliv víry a podstaty. Socionika je racionální a nábožensky nestranná.

Co dál?

Jaký jste typ? Zjistěte to

Navštivte seminář

Využijte ve firmě