Socionika

Socionika je mladý psychologický obor založený v 60. letech 20. století Aušrou Augustinavičiute z Litvy, která navázala na funkční typologii osobnosti C. Junga z roku 1921. Aušra dokázala Jungovu typologii rozluštit, doplnit o větší hloubku a přitom jí srozumitelně předat společnosti především v Rusku a na Ukrajině. V Čechách se socionika teprve rozvíjí.

socionika motýl

Socionika je věda o přijímání, zpracování a výdeji informacíkteré jsou u každého typu člověka odlišné. Svůj typ máme od narození a během života je neměnný. Jediné, co se mění, je naše dozrávání v rámci svého typu a „přechod“ na naše silné stránky (pokud tento přechod nastane). Představme si jednotlivý typ jako motýla – na začátku byla housenka, která žila v nějakých podmínkách a nějak se projevovala, po té prošla proměnou a je z ní krásný motýl se svými specifickými rysy. V jakých podmínkách housenka žila, to daný typ rovněž ovlivňuje.

Druhů motýlů je několik a socionika popisuje 16 typů ve společnosti, z nichž každý typ má jedinečnou funkci a své specifické předurčení. Mají své silné a slabé stránky a rozdílnost mezi nimi je velice výrazná. Jednotlivé typy získaly zapamatovatelná jména podle svých významných nositelů – např. Hamlet, Napoleon, Žukov, Jesenin aj.

Socionika a její využití

 

V současné době se socionika používá jak v osobním životě (při hledání svých silných stránek, při hledání partnera, v mezilidských vztazích), tak ve vytváření pracovních skupin.

Socionika je tedy vhodným nástrojem pro:

 

SILNÉ a SLABÉ STRÁNKY

Socionika je výborným nástrojem pro rozpoznání silných a slabých stránek člověka včetně dětí. Pomůže nám tak ve výběru vhodné práce. 

OSOBNÍ ROZVOJ

Socionika nám umožňuje poznat sebe sama a tím pádem se lépe přijmout. 

VZTAHY

Socionika nám pomůže pochopit, kdo se k nám v partnerství hodí a také díky ní porozumíme veškerým mezilidským vztahům.

 

PRACOVNÍ TÝMY

Socionika nám umožní vytvořit funkční pracovní týmy a ukáže nám, jak spolupracovníky vést.

Jaký jste typ? Zjistěte to

Věnujte konzultaci 2 hodiny a získejte užitek na celý život.

Chcete vědět víc?

Přijďte na seminář a odneste si více než informace.

Využijte ve firmě

Využijte socioniku ve své firmě a přineste lidem hodnotu.

Pin It on Pinterest

Share This