SOCIONIKA

Socionika

Socionika je psychologický obor založený v 60. letech 20. století Aušrou Augustinavičiute z Litvy, která navázala na funkční typologii osobnosti C. G. Junga z roku 1921.

Základy C.G. Junga

Aušra Augustinavičiute dokázala Jungovu typologii rozluštit, doplnit o větší hloubku a přitom jí srozumitelně předat společnosti.

16 typů

Socionika popisuje 16 typů, které se liší tím, jak vidí a vnímají danou realitu. Každý typ má své jedinečné silné a slabé stránky. Jednotlivé typy získaly jména podle charakterově stejných nositelů – např. Hamlet, Napoleon, Žukov, Jesenin, London, Dreiser, Balzac, Robespierre, Dumas, Don Quijote, Hugo, Maxim Gorkij, Huxley, Gabin, Stierlitz a Dostojevskij.

Typ na celý život

Svůj typ máme od narození a během života je neměnný. Jediné, co se mění, je naše „dozrávání“ v rámci svého typu.

Představme si jednotlivý typ jako strom – každý strom nese specifické ovoce, má určitý tvar listu a kůry. Všechny duby budou vždycky duby a všechny jabloně vždycky jabloně. To, v jakých podmínkách daná jabloň vyrůstala, to samozřejmě ovlivňuje její vzrůst, úrodu a jiné aspekty.

Základy Junga

 

Socionika se opírá o aspekty Carla Gustava Junga, které jsou platné více jak 100 let

1. Aspekt rozhodování

Logika x Etika

2. Aspekt získávání informací

Senzorika x Intuice

3. Aspekt získávání energie

Extroverze x Introverze

4. Aspekt životního rytmu

RacionalitaIracionalita

Socionika a její využití

Silné stránky

Socionika je výborným nástrojem pro rozpoznání silných a slabých stránek člověka včetně dětí. Pomůže nám tak ve výběru vhodných činností a pracovního uplatnění.  

Osobní rozvoj

Socionika nám umožňuje poznat sebe sama a tím pádem se lépe přijmout. 

Vztahy

Socionika nám pomůže pochopit, kdo se k nám v partnerství hodí a s kým by to dlouhodobě bylo na ostří nože. Díky ní porozumíme mezilidským vztahům.

 

Pracovní týmy

Socionika nám umožní vytvořit funkční pracovní týmy a ukáže nám, jak spolupracovníky vést tak, aby je to přirozeně motivovalo.

Co socionika neřeší

Emoce

Socionika neřeší a ani neléčí emoční problémy ani chybné vzorce z dětství.

Trauma

A jiné depresivní stavy.

Závislosti

Jakéhokoliv druhu.

Spirituální potřeby

Jakékoliv víry a podstaty. Socionika je racionální a nábožensky nestranná.

Co dál?

Zjištění svého typu

Je krokem číslo jedna na cestě sebepoznání. Zjistěte svůj typ, své přednosti, svůj ideální protějšek a odneste si užitek na celý život. 

Semináře

Chcete vědět o socionice více? Chcete poznat lidi kolem vás? Využijte vzdělání a tím zvyšte svou hodnotu.

Pro firmy

Chcete vědět, s kým ve firmě doopravdy spolupracujete? Zajímá vás potenciál lidí ve vašem týmu a ideální rozložení sil?

608 504 881

info@socion.cz

Praha

Máte dotaz?