SOCIONIKA

Silné stránky

8 silných stránek

Socionika popisuje 8 stránek, které lidé a jednotlivé typy mají. Každý typ má 2 silné stránky a ostatní buď slabší, nebo je potřebuje od okolí dostávat. 

Energie

Pokud naplno využíváme své silné stránky, pak se nám vrací energie a při těchto činnostech necítíme únavu. 

Přirozenost

Naši nejsilnější stránku často bereme jako samozřejmost a myslíme si, že ostatní to mají stejně. Tak to ale není. 

LOGIKA

Logika vyjadřuje pravdu a principy. Je zaměřena na souvislostizákony, systém a pořádek. Informace, které přijímá, bere jako data pro svou analýzu. Podstatně méně a hůře mluví o pocitech a člověk může působit jako chladný či nelidský (obzvlášť když pracuje). Rád se zabývá principy, fakty a čísly. Pokud má zpracované dětství, nebere si kritiku či zpětnou vazbu osobně.

Logika extrovertní (pracovní)

 

+ pozitivní projev

výborná práce s penězi od vydělávání až po investování, práce s informacemi o zdrojích, technologiích a procesech potřebných k požadovanému výsledku, záběr je především na činnosti vedoucí k výsledku, nezdržuje se neužitečným a zbytečným, pracovitost a kariérní postup, specializace a touha být v dané činnosti či oboru “profík”, snese kritiku

- negativní projev

přílišná fixace na peníze, majetek, práci a zdokonalování, nelaskavé jednání s lidmi, tvrdohlavost, nucení své pravdy a svých závěrů, přílišná disciplína a veškerý čas strávený v práci, touha “zobchodovat vše”

Logika introvertní (strukturní)

 

+ pozitivní projev

souvislosti a vztahy mezi jednotlivými objekty vzhledem k celku, schopnost podívat se “do hloubky” podstaty věcí, hledání principů a podstaty, schopnost tvorby systému “od píky”, pečlivost a srovnávání do tabulek, systém na jakoukoliv práci, potřeba smyslu práce, touha po spravedlnosti, snese kritiku, přesnost, nalezení příčiny

- negativní projev

netaktnost a necitelnost, přílišná analýza, nebere v potaz pocity lidí, na všechno tabulky, vše perfekcionisticky seřazené a ve struktuře, principy nade vše a všechny, vysvětlování své pravdy a tvrdohlavost, bádání a analýza je nejvíc

ETIKA

Etika vyjadřuje vztahy a emoce. Cítící typ rozumí nejen vlastním pocitům, ale zajímají ho emoce druhých. Rád se stará o druhé, přirozeně ví “jak na ně”, umí pochválit či dokonce pochlebovat. Nelituje času stráveného s druhými. Protože vztah s člověkem dává na první místo, častěji se usmiřuje nebo pro vztah dělá více. Rád vyjadřuje emoce, rád si o nich povídá, nicméně na kritiku reaguje negativně a více se uráží. 

Etika extrovertní (emocí)

 

+ pozitivní projev

informace o energiích, emocích lidí a atmosféře, zaznamenává napětí a nálady, pracuje s nadšením jak u sebe, tak u druhých, velmi pozitivní projev a optimismus, láska k lidem, dobrá atmosféra plná vtipu, radost, práce s intonací hlasu, herectví

- negativní projev

přílišné emoce a drama, herectví ke svému prospěchu, hádky a vypočítavost, citové vydírání a lpění, egocentrismus, nesnese kritiku, emocionální popis neodpovídající realitě

Etika introvertní (vztahu)

 

+ pozitivní projev

informace o lidech, lidství na prvním místě, usmíření sporů, krásné vztahy, taktnost, láskyplný projev, řešení sporů diplomacií, mravní normy a zásadovost, spravedlnost u lidí, kompromis, důvěra a láska, komunikace

- negativní projev

závislost na lidech nebo vztazích, neschopnost nastavit si hranice s lidmi, lpění na pozitivním projevu vztahu – strach z nepříjemností, úroveň oběť, zbrklé ukončení vztahu, citové a slovní ubližování

INTUICE

Intuice vyjadřuje myšlenky a představy. Intuitivní typ žije více ve svých představách (často o minulosti či budoucnosti) než v přítomném okamžiku. Zajímá ho všechno nové a inovátorské. Má silně rozvinutou představivost a svět vnímá skrze obrazy. Ty jsou pro něho často více než samotná realita. Jelikož ho více přitahuje teorie než praxe, čin a rozhodnutí “něco udělat” mu trvá déle. Svět vnímá ze široka a přemýšlí abstraktně.

Intuice extrovertní (možností)

 

+ pozitivní projev

informace o možnostech objektů, událostí a situací, vidí potenciál věcí či lidí, inovací a nových nápadů, varianty rozvoje, vizionářství, souvislosti, velký rozhled, příjem četných informací, četba různorodých knih a velký všeobecný přehled

- negativní projev

příliš mnoho nápadů, vizí a činností -> nedokončování, nesoustředění, nerozhodnost, nepřítomnost, snění, nereálnost vizí, lpění na vizích a nebrání ohledu, nepraktičnost

Intuice introvertní (času)

 

+ pozitivní projev

časové spojení událostí, prognóza budoucího vývoje, správné načasování jednotlivých kroků, vidí osudy lidí, plánování a plynutí, móda a společenský styl, práce s myšlenkami a obrazy, filozofie

- negativní projev

přílišné filozofování, nízká praktičnost, zasněnost, vyhýbání se realitě, tajemství, odbíhání od tématu, lpění na trendech, lpění na stylu, pasivita, málo energie pro akci

SENZORIKA

Senzorika vyjadřuje objekty a smysly. Senzorický typ se orientuje pomocí barev, vůní, prostoru, chutí a zvuků. Žije v přítomném okamžiku (tady a teď), reaguje na okolí svými smysly a výborně se orientuje v prostoru. Rozhoduje se na základě svých zkušeností a znalostí. Důvěřuje si, je konkrétní a je tzv. realista. Upřednostňuje praxi před teorií. Má rád aktivity nebo činnosti, které jsou praktické, fyzické, manuální a přinášejí rychlé uspokojení nebo výsledek. Je netrpělivý a velice činorodý.

Senzorika extrovertní (silová)

 

+ pozitivní projev

informace o území, prostoru a objektech, přirozené vůdcovství, aktivita, síla, zodpovědnost a rozhodování, potřeba jít do akce a rychle reagovat, překonávání překážek, práce s tělem, potřeba sportu, soutěživost, pracovitost, prosazování svého a umění prodat se

- negativní projev

vše musí být “po mém”, touha ovládat druhé či věci, “kult těla” – touha po síle a kráse těla, touha po sexu a fyzických aktivitách, jít proti zdi, všechno hned a za každou cenu, tlak, protiútok jak slovní tak fyzický, vztek až agrese, netrpělivost

Senzorika introvertní (pocitů)

 

+ pozitivní projev

péče o věci či lidi, estetika a cítění, zkrášlování a komfort, přijetí sebe sama a ostatních, žití v přítomném okamžiku, spokojenost, “rodinný typ”, vytváření rodinného zázemí a pohodlí, prožitky, dobré jídlo, odpočinek, kvalita

- negativní projev

zanedbávání fyzické aktivity, přílišná lenost a touha po pohodlí, minimální výstup z komfortní zóny, přecitlivělost a únava, přejídání se až obezita, strach z bolesti, nepracovitost, všechno trvá dlouho

Co dál?

Zjištění svého typu

Je krokem číslo jedna na cestě sebepoznání. Zjistěte svůj typ, své přednosti, svůj ideální protějšek a odneste si užitek na celý život. 

Semináře

Chcete vědět o socionice více? Chcete poznat lidi kolem vás? Využijte vzdělání a tím zvyšte svou hodnotu.

Pro firmy

Chcete vědět, s kým ve firmě doopravdy spolupracujete? Zajímá vás potenciál lidí ve vašem týmu a ideální rozložení sil?

608 504 881

info@socion.cz

Praha

Máte dotaz?

Pin It on Pinterest

Share This