Projevujete žárlivost? Představujete si různé scénáře nevěry, když s vámi váš partner není? Připadá vám, že příliš kouká po druhých ženách, mužích? Máte pocit, že vás dostatečně nemiluje?

Žárlivost

Žárlivost je především o sebedůvěře a hodnotě, kterou pro sebe vy samotní máte. Ovšem ovlivňuje ji i váš socionický typ. Víte jak?

Etický typ (etik)

Obecně lidé etičtí, zaměření na emoce a vztahy, stále také tyto dvě věci řeší. Celé hodiny a dny dokážou přemýšlet nad tím, jak se cítí, jak se cítí jejich partner a mluvit o tom. Přemýšlejí nad vztahy, chování druhého a vztahují si toto chování na sebe (někdy až příliš). Je to jejich životní fokus.

Pokud člověku chybí právě ona sebedůvěra, může rychle upadnout do pochyb o sobě i vztahu druhého k jejich osobě.

Etičtí lidé velmi zřetelně projevují své emoce, zasypávají přirozeně druhého důkazy lásky.

Z etiků nejsilněji projevují žárlivost extrovertní etici. Mají velmi silné vnímání pocitů svých i druhých a také je velmi silně projevují. Pokud tedy do takového etika vjede žárlivost, může to být k nevydržení. Hádky, obviňování, moralizování, trestání mlčením.

Introvertní etici zase velmi dobře naciťují a chápou chování druhých a tak si můžou vytvořit podezření i z malého gesta sympatií, které jejich partner opačnému pohlaví projeví. Své zraněné srdce pak oproti extrovertním etikům nedávají tak výrazně najevo, užírají se spíše uvnitř.

Mezi etiky patří: Dumas, Napoleon, Jesenin, Huxley, Dreiser, Dostojevskij, Hugo a Hamlet.

Logický typ (logik)

Oproti tomu lidé logičtí řeší především fakta, výkonnost, práci. To je jejich životní fokus. Emoce, které byť pociťují, příliš neřeší. Nejsou jejich silnou stránkou a primárním fokusem. Často jsou neustále „v hlavě“. Stejně tak své emoce a vztah k druhému nedávají příliš najevo. Buď se bojí odhalení svých citů, nebo je to jednoduše ani nenapadne, že by to dělat měli (že to ten druhý třeba potřebuje).

Logici nemusí mít k žárlivosti tak velké sklony jako etici. A to především proto, že chování druhého z důvodu slabé kapacity tolik „nenaciťují“ a často jim ani nepřijde, že se druhá osoba chová nějak nepřístojně. Setkala jsem se s mnoha případy, kdy logik byl zcela zaskočen žádostí druhé strany o rozchod. On totiž ani nevnímal, že je ve vztahu něco špatně.

Extrovertní logik si skrze své šílené pracovní nasazení nevěry nemusí ani všimnout. Žárlit může a to z toho důvodu, že chce mít druhého pro sebe. Chce být tak trochu středobod vesmíru. Dělá mu dobře, když druhá strana přebírá iniciativu a o vztah a jeho potřeby se stará.

Introvertní logik je typický badatel. Když o vztazích přemýšlí, tak u něj probíhá hluboká analýza. Je to takový badatel, jenž se snaží si na vše udělat systém. I na vztahy. V životě ho často vyvede z míry to, že to dopadá nepatrně jinak a že vstupují do jeho systému mnohé neznámé a nečekané.

Mezi logiky patří: Don Quijote, Žukov, Balzac, Gabén, Stierlitz, London, Maxim Gorkij a Robespierre.

Závěrem

Pokud tedy patříte do skupiny žárlivců, mějte na paměti, že druhá strana nemusí vůbec vyvíjet žádné aktivity, kterými by vás chtěla zranit. Může jít jen o jejich snahu být milí. Často také pomůže vysvětlit, jak na vás jejich chování působí a jak může působit na ostatní.

A hlavně. Budujte důvěru v sebe. Buďte sami pro sebe skvělí a budete i pro druhé. Buďte takoví, aby vás kvůli nikomu jinému nechtěli opustit.

A pokud by jste chtěli vědět, jak to máte se svým partnerem, využijte balíček PARTNERSKÉ KONZULTACE a zjistěte, jak spolu komunikovat.

Nebo cítíte, že potřebujete vědět ještě víc? Pak navštivte SEMINÁŘ ZÁKLADY SOCIONIKY HROU a téma logik versus etik se bude probírat celý den! Staňte se mistry na toto téma!