Typologie osobnosti v posledních letech „vládne“ světu. Někdy můžete mít pocit, že všichni se „najednou“ vyznají v lidech a že na každém rohu probíhá nějaké školení na toto téma. V čem se zásadně liší?

Typologie osobnosti podle barev

Modrá, žlutá, červená, zelená. Jednoduché značení, jednoduchá zapamatovatelnost.

Červená vyjadřuje direktivního člověka, modrá analytického, žlutá optimistického a zelená pečovatelského člověka. Co když máme ale v sobě všechny barvy? V různých situacích?

Tyto barvy jdou v socionice přirovnat k jednotlivým funkcím (ne typům). Socionika ještě tyto funkce rozděluje na extrovertní podobu a introvertní.

Co zde chybí? Vztahy. Vztahy, vztahy a ještě jednou vztahy. Také chybí rozdělení na vědomí a podvědomí a v jakých situacích se jak chováme a proč (komfortní zóna, nekomfortní zóna, obranná reakce, naše maska, Achillova pata…). Také je dobré vědět, co potřebujeme dostávat od okolí a jakým způsobem k nám mají ostatní mluvit.

 

Typologie osobnosti podle DISCDISC

Oblíbená metoda, jenž je podobná jako barvy. D (červená) vyjadřuje direktivní typ člověka, C (modrá) analytický typ, I (žlutá) inspirativní typ a S (zelená) submisivní či pečovatelský typ.

DISC také říká, že nejsme „čistokrevní“ a nepatříme jen do jednoho písmena. Co teda různé životní situace? Co když máme v sobě vše a všechny písmena používáme v jiných situacích a jinak?

Přirovnání k socionice je podobné jako u barevné typologie. Jednotlivá písmena jdou přirovnat k jednotlivým funkcím. Například D jako silová senzorika, I jako etika emocí, S jako etika vztahu a C jako strukturní logika. Socionika má dohromady 8 funkcí a pečlivě nám ukazuje, které funkce v jakých životních situacích používáme a jak.

Co zde chybí? Vztahy. Vztahy, vztahy a ještě jednou vztahy. Také chybí rozdělení na vědomí a podvědomí. Také je dobré vědět, co potřebujeme dostávat od okolí a jakým způsobem k nám mají ostatní mluvit.

Typologie osobnosti podle temperamentu

Sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik. Opět rozdělení do 4 kategorií, jenž je podobné jako typologie podle barev a DISC.

Cholerik (červená, D) je rázný typ člověka, sangvinik (I, žlutá) je extrovertně optimistický, melancholik (C, modrá) je kritický typ člověka a flegmatik (S, zelená) je docela submisivní.

Opět jdou tyto temperamenty přirovnat v socionice k jednotlivým funkcím (pouze čtyřem).

Co zde chybí? Vztahy. Vztahy, vztahy a ještě jednou vztahy. Také chybí rozdělení na vědomí a podvědomí a v jakých situacích se jak chováme a proč (komfortní zóna, nekomfortní zóna, obranná reakce, naše maska, Achillova pata…). Také je dobré vědět, co potřebujeme dostávat od okolí a jakým způsobem k nám mají ostatní mluvit.

 

Typologie osobnosti podle MBTI

Mayers-Briggs Type Indicator je ve světě velmi rozšířený. No ani není divu, však Američané umí prodat cokoliv :).

MBTI má na rozdíl od všech předešlých typologií 16 typů osobností  a vychází z učení Carla Gustava Junga. Oproti výše zmíněným je komplexnější a ukazuje funkce.

Co zde chybí? Vztahy. Vztahy, vztahy a ještě jednou vztahy. Také chybí rozdělení na vědomí a podvědomí a v jakých situacích se jak chováme a proč (komfortní zóna, nekomfortní zóna, obranná reakce, naše maska, Achillova pata …). Také je dobré vědět, co potřebujeme dostávat od okolí a jakým způsobem k nám mají ostatní mluvit.

Socionika

Komplexní typologie vycházející z učení Carla Gustava Junga. 16 typů osobnosti, z nichž každý typ má svou socionickou kostru ukazující vědomí a podvědomí a v ní 8 funkcí (silné a slabé stránky) a perfektně popsané vztahy mezi jednotlivými typy.

Socionika díky tomu dokáže určit, jak se chováte v nepříjemné situaci, jak ve své komfortní zóně, co vás na druhém fascinuje a co potřebujete od okolí dostávat. Ukazuje, který partner vás nejlépe doplní a proč.

Co dál?

Gallup Strengthsfinder 2.0 vs. Socionika. V čem je rozdíl?
Gallup Strengthsfinder

Gallup Strengthsfinder 2.0 Co je to Gallup Strengthsfinder 2.0? Osobnostní test silných stránek. Pomocí počítačového testu člověk získá svých 5 Read more

Socionika není škatulkování
škatulkování

Často se setkávám názorem, že škatulkování lidí je nesmysl, že každý je jiný. Ano. Jsme každý odlišný. Každý jsme vyrostli Read more

Existuje špatný typ? Ne, jen negativně projevený
špatný typ

Neexistuje a nikdy neexistoval špatný typ, existuje pouze typ negativně projevený. Co to znamená? Každý socionický typ může být projevený Read more

Mark Dzirasa a seminář Čtyři energie aneb úvod do typologie
Mark Dzirasa a seminář Čtyři energie

Nedávno jsem byla na semináři Čtyři energie, kterou přednáší Mark Dzirasa už zhruba 20 let (odkaz na web je zde). Read more

Pin It on Pinterest

Share This