Typologie osobnosti v posledních letech „vládne“ světu. Někdy můžete mít pocit, že všichni se „najednou“ vyznají v lidech a že na každém rohu probíhá nějaké školení na toto téma. V čem se zásadně liší?

Typologie osobnosti podle barev

Modrá, žlutá, červená, zelená. Jednoduché značení, jednoduchá zapamatovatelnost.

Červená vyjadřuje direktivního člověka, modrá analytického, žlutá optimistického a zelená pečovatelského člověka. Co když máme ale v sobě všechny barvy? V různých situacích?

Tyto barvy jdou v socionice přirovnat k jednotlivým funkcím (ne typům). Socionika ještě tyto funkce rozděluje na extrovertní podobu a introvertní.

Co zde chybí? Vztahy. Vztahy, vztahy a ještě jednou vztahy. Také chybí rozdělení na vědomí a podvědomí a v jakých situacích se jak chováme a proč (komfortní zóna, nekomfortní zóna, obranná reakce, naše maska, Achillova pata…). Také je dobré vědět, co potřebujeme dostávat od okolí a jakým způsobem k nám mají ostatní mluvit.

 

Typologie osobnosti podle DISCDISC

Oblíbená metoda, jenž je podobná jako barvy. D (červená) vyjadřuje direktivní typ člověka, C (modrá) analytický typ, I (žlutá) inspirativní typ a S (zelená) submisivní či pečovatelský typ.

DISC také říká, že nejsme „čistokrevní“ a nepatříme jen do jednoho písmena. Co teda různé životní situace? Co když máme v sobě vše a všechny písmena používáme v jiných situacích a jinak?

Přirovnání k socionice je podobné jako u barevné typologie. Jednotlivá písmena jdou přirovnat k jednotlivým funkcím. Například D jako silová senzorika, I jako etika emocí, S jako etika vztahu a C jako strukturní logika. Socionika má dohromady 8 funkcí a pečlivě nám ukazuje, které funkce v jakých životních situacích používáme a jak.

Co zde chybí? Vztahy. Vztahy, vztahy a ještě jednou vztahy. Také chybí rozdělení na vědomí a podvědomí. Také je dobré vědět, co potřebujeme dostávat od okolí a jakým způsobem k nám mají ostatní mluvit.

Typologie osobnosti podle temperamentu

Sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik. Opět rozdělení do 4 kategorií, jenž je podobné jako typologie podle barev a DISC.

Cholerik (červená, D) je rázný typ člověka, sangvinik (I, žlutá) je extrovertně optimistický, melancholik (C, modrá) je kritický typ člověka a flegmatik (S, zelená) je docela submisivní.

Opět jdou tyto temperamenty přirovnat v socionice k jednotlivým funkcím (pouze čtyřem).

Co zde chybí? Vztahy. Vztahy, vztahy a ještě jednou vztahy. Také chybí rozdělení na vědomí a podvědomí a v jakých situacích se jak chováme a proč (komfortní zóna, nekomfortní zóna, obranná reakce, naše maska, Achillova pata…). Také je dobré vědět, co potřebujeme dostávat od okolí a jakým způsobem k nám mají ostatní mluvit.

 

Typologie osobnosti podle MBTI

Mayers-Briggs Type Indicator je ve světě velmi rozšířený. No ani není divu, však Američané umí prodat cokoliv :).

MBTI má na rozdíl od všech předešlých typologií 16 typů osobností  a vychází z učení Carla Gustava Junga. Oproti výše zmíněným je komplexnější a ukazuje funkce.

Co zde chybí? Vztahy. Vztahy, vztahy a ještě jednou vztahy. Také chybí rozdělení na vědomí a podvědomí a v jakých situacích se jak chováme a proč (komfortní zóna, nekomfortní zóna, obranná reakce, naše maska, Achillova pata …). Také je dobré vědět, co potřebujeme dostávat od okolí a jakým způsobem k nám mají ostatní mluvit.

Socionika

Komplexní typologie vycházející z učení Carla Gustava Junga. 16 typů osobnosti, z nichž každý typ má svou socionickou kostru ukazující vědomí a podvědomí a v ní 8 funkcí (silné a slabé stránky) a perfektně popsané vztahy mezi jednotlivými typy.

Socionika díky tomu dokáže určit, jak se chováte v nepříjemné situaci, jak ve své komfortní zóně, co vás na druhém fascinuje a co potřebujete od okolí dostávat. Ukazuje, který partner vás nejlépe doplní a proč.

Co dál?