Aušra Augustinavičiūtė. Jméno, které se hůře čte a ještě hůře zapamatovává. I přesto jméno Aušra Augustinavičiūtė stojí za založení typologické metody zvané socionika, která mnohým lidem pomohla pochopit nejenom sebe, ale především ty ostatní.

Kdo byla Aušra Augustinavičiūtė?

Aušra Augustinavičiūtė byla litevská socioložka žijící v druhé polovině 20. století. Vystudovala ekonomiku, kterou uplatnila na litevském ministerstvu financí. Později se věnovala výuce politických věd a sociologie. Je autorkou mnoha vědeckých objevů, které však byly zveřejněny převážně až po pádu Sovětského svazu.

Největším objevem a úspěchem bylo vybudování systému psychologické metody zvané socionika. Tato metoda je dnes vyučována na speciálním Institutu socioniky v ukrajinském Kyjevě. A nejenom tam. V Rusku si můžete své znalosti v socionice rovněž prohloubit. A nebo také u nás :).

Název socionika byl odvozen od slova „society“, což znamená společnost. Aušra Augustinavičiūtė totiž věřila, že každý typ má svůj přesný účel, kterým může být společnosti prospěšný. Navíc na základě pozorování definovala, jak tyto typy spolupracují, čímž vysvětlila, proč si někteří lidé rozumí méně a někteří více.

Práce Aušry Augustinavičiūtė vycházela z výzkumů Carla Gustava Junga a to především z jeho pozorování vědomí a nevědomí.

Carl Gustav Jung jako první stanovil 3 aspekty (neboli rozdílnosti), podle kterých dělil lidi:

  1. extrovertní x introvertní typ
  2. myslící x cítící typ
  3. intuitivní x vnímavý typ

Aušra Augustinavičiūtė tyto 3 aspekty rozšířila o aspekt čtvrtý:

4. racionální x iracionální typ

Na základě těchto 4 aspektů rozdělila společnost na 16 typů lidí s různými druhy chování, silnými stránkami a slabými stránkami.
Socionice podobná je typologie MBTI, která vychází ze stejných aspektů, nicméně je jednodušší, nevysvětluje tolik podvědomí a nepracuje tak se vztahy jako socionika. Více o MBTI zde.

Aušra Augustinavičiūtė za svou práci v roce 1995 získala ocenění Pyotra Kapitsy. Její přínos v oblasti sociologie je nesporný a její psychologická metoda nabírá v posledních letech na oblibě po celém světě včetně České republiky.

Chcete vědět více? Mnoho informací se dozvíte na SEMINÁŘI a pokud ještě stále nevíte svůj typ, zjistíte ho jednoduše KONZULTACÍ.