Carl Gustav Jung byl švýcarský psychiatr a zakladatel analytické psychologie. Své výzkumy a analýzy směřoval opravdu hluboko, u lidí zkoumal vědomí a podvědomí. Co jeho výzkumy přinesly lidem?

Carl Gustav Jung a jeho historie

Narozen 26. července 1875 ve švýcarském Kesswilu do rodiny protestantského faráře. Rozhodl se vymanit z rodinné tradice a nechal se zapsat ke studiu lékařství. Specializoval se v oboru psychiatrie.

V roce 1900 se stal lékařem kliniky Curyšské univerzity a zde měl prostor pro experimentální psychologii.

Celý život zasvětil psychoanalýze a zkoumáním vědomí a podvědomí, snů, filozofii a náboženství.

Zkoumal různé duševní poruchy a snažil se nalézat obecně platná pravidla pro jejich vznik a průběh. Zajímal se o mytologii a v jejich symbolech hledal podobnosti se sny a halucinacemi duševně nemocných. Podíle se na zkoumání příčin a léčbě schizofrenie.

Významná byla také jeho spolupráce se Sigmundem Freudem od roku 1907, kde si vzájemně pomáhali při studiu neuróz a hysterie. V roce 1912 se však jejich cesty začaly názorově rozcházet a Jung se začal stále více zabývat nevědomím.

V roce 1911 dosáhl na významný post prezidenta Mezinárodní psychoanalytické společnosti. Tuto pozici však po několika letech opustil a začal se věnovat osobní psychoterapeutické praxi, kde měl možnost pozorovat stovky různých klientů, kteří ho vedli k vytváření obecných pravidel platných pro celou společnost.

Zásadním zkoumáním jeho života bylo studium vědomé a nevědomé (podvědomé) složky duše člověka. Především na sobě pozoroval, jak k němu jeho nevědomí promlouvá, a snažil se tyto procesy učinit vědomými. Vnitřní svět a jeho projevy stavěl do stejné roviny jako logické chápání světa. Pracoval s myšlenkou, že vědomí a nevědomí jsou dvě části jednoho a vzájemně se doplňují. Úroveň vědomí a nevědomí pak pro něj znamenaly důvod rozvinutí nemoci.

Carl Gustav Jung a přínos pro socioniku

Carl Gustav Jung vytvořil koncept psychologických typů, které rozdělil na introvertní typ (zaměření dovnitř) a extrovertní typ (orientace na vnější svět). Později rozšířil toto rozdělení o další 4 psychické funkce (myšlení, cit, vnímání a intuice), přičemž nejméně uchopenou funkci u daného typu zařadil do oblasti nevědomí. (V socionice nejslabší stránky jednotlivce).

Jeho rozdělení se pak stalo pro Aušru Augustinaviciuté výchozím bodem pro vytvoření psychologické metody zvané socionika.

Závěrem

Práce Carla Gustava Junga je bezesporu jednou z nejdůležitějších prací pro moderní psychologii dnešní doby. Položil základy psychologie. Není se čemu divit, protože Jung byl v socionickém typu Robespierre.

Chcete typologii ovládat jako samotný Jung? Pak navštivte SEMINÁŘ a staňte se mistrem v poznání sebe sama a druhých.

Jaký typ jste vy? Zjistěte to!Chcete vědět víc?Koho máte ve firmě a jak s ním pracovat?