Hodně se setkávám především u mužů, že jim moc nejde pustit kontrolu nad životem. Je to dáno archetypálně, kdy muž musel střežit teritorium, aby jeho obydlí nenapadla divá zvěř, nebo nějaký jiný nepřítel.

Tato kontrola však nemusí být jenom u mužů. Potřebu kontroly můžou mít i ženy, obzvlášť, když mají silnou stránku silovou senzoriku.

Silová senzorika (extrovertní senzorika)

Nejsilnější potřebu kontroly mají siloví senzorici. Silová senzorika je totiž o vůli, o chtění, o dosahování výsledků, o řízení lidí. Takže tito lidé to prostě pod kontrolou mít potřebují, aby dosáhli toho, co chtějí.

Bohužel někdy je potřeba nechat věci plynout, uvolnit se a netlačit.

A to je právě u těchto typů často problém.

Ve spojení se slabší intuicí, aneb viděním toho, co se bude v budoucnu odehrávat, je těžké pustit věci, které máme pevně v rukou. Pocit kontroly nám totiž dodává pocit jistoty.

Také ve spojení s druhými lidmi mají siloví senzorici potřebu druhé nějakým způsobem řídit a ovládat. Dokážou vyvinout až nepříjemný tlak, aby dosáhli svého, aby dostali lidi tam, kde je potřebují mít. K dosažení cíle je totiž potřeba, aby i lidé byli pod nějakou kontrolou, aby bylo zaručeno, že bude cíle dosaženo.

Ztráta kontroly

Výsledkem ztráty kontroly pak mohou být výbuchy hněvu, jelikož věci se neodvíjejí tak, jak jsme si je představovali.

Pokud je vám tento pocit blízký, pak věřte, že takový tah na branku a touha po dotažení věcí do konce je velmi dobrá vlastnost.

Je dobré si ale uvědomit, že je to vaše přirozenost a že vždy budete nějakým způsobem potřebovat mít věci pevně v rukou.

Zároveň je však dobré si uvědomit, že když tu kontrolu občas pustíte, svět se nezhroutí. Naopak se mohou objevit nové možnosti, nové situace, které pro vás budou pozitivní, které jste ani neočekávali.

Pozorujte sami sebe, zkoušejte na malých věcech, co s vámi popuštění otěží udělá. Určitě budete příjemně překvapeni, jaké věci k vám přijdou, a hlavně si krásně vyzkoušíte, jak můžete s touto svou silnou schopností pracovat.

Vy jste totiž ti, kteří si umí zcela přirozeně nastavovat, jak moc nebo málo je potřeba držet věci na uzdě. Vy sami si totiž ze své podstaty umíte krásně nastavit, jaký tlak pro dosažení cíle využijete.

Socionické typy se silovou senzorikou

A kdo ze socionických typů vlastně má silovou senzoriku? Je to Žukov, Napoleon, Maxim Gorkij a Dreiser. Mást může Don Quijote s Huxleym, protože silovou senzoriku používají v nekomfortních situacích a před novými lidmi a rádi si „zahrají na hrdiny“.

Jaký jste typ? Zjistěte to!Chcete vědět víc?Konzultace pro páry?