Extrovertní senzorika alias silová senzorika. O čem je? O síle, vůli a překonávání překážek. Lidé s touto silnou stránkou mají neskutečnou výdrž a houževnatost jít si za svými cíli.

Extrovertní senzorika a její výhody

Lidé s touto silnou stránkou si prostě za svým cílem jdou hlava nehlava. Jejich výdrž, zacílení, a vůle nemá obdoby. V životě čelí často mnoha překážkám a díky tomu nabývají na síle. Dalo by se říci, že čím více překážek v co nejkratším čase zdolají, tím silnější se stávají. Jako děti jdou většinou do všeho po hlavě.

K čemu je tato stránka vhodná? Pro jakoukoliv náročnou činnost – ať už se jedná o sport, budování firmy či kariéru v armádě.

Extrovertní senzorika a její nevýhody

Lidé, kteří mají silnou tuto stránku, můžou působit na ostatní jako tank či buldozér. Jiným se můžou jevit jako necitelní, sobečtí (kvůli zacílení) a také se tak samozřejmě můžou chovat. Ty, které vyhodnotí jako slabé, neberou v potaz. Nemají rádi „ufňukánky“ a lidi, co si věčně stěžují, že něco nejde. Sami totiž ví, že každá překážka se dá překonat! Je to jen otázka vůle a času.

Negativní projev této stránky může být agrese, přílišný tlak, přílišná touha po sexu či majetnické sklony. Ale i na tom se dá zapracovat – například se pravidelně vybít při sportu.

Socionické typy se silnou extrovertní senzorikou

Nejsilnější extrovertní senzoriku má Žukov a Napoleon. Jsou to rození vůdci a mistři překonávání překážek. Většinou o ně v životě nemají nouzi.

Jako druhou silnou stránku mají extrovertní senzoriku Maxim Gorkij a Dreiser. Ti skrze ni tzv. tvoří. Dávají důraz do slov či pokynů a často plní roli jako obránci či ochránci toho, v co nebo v koho věří.

Zavěrem

Tato silná stránka může být jako každá jiná používána pozitivně a nebo negativně a je jen na vás, jak jí využijete (pokud jí máte).

Vidíte se v tom? Pak zjistěte, zda-li jste to VY. A pokud chcete vědět více o lidech s touto silnou stránkou, navštivte naše SEMINÁŘE.