Zažíváte případy, že když se něco stane, tak vás to nepřekvapí? Napadá vás, že jste to prostě věděli? Tak přesně takhle funguje introvertní intuice neboli intuice času.

Tato schopnost je o nacítění směru a času. Kam a kdy jít. Lidé s touto funkcí často musí jít nějakým směrem, aniž by byli schopni vysvětlit proč. Prostě nemůžou jinak. Plují si často ve svém světě, který může být pro jiné tajuplný a neuchopitelný. Také můžou působit jako tajemní lidé.

Introvertní intuice a její výhody

Lidé s touto schopností dokážou předvídat věci, které se do budoucna stanou. Jsou výbornými odhadci budoucích trendů.

Umí načasovat své jednání tak, aby pro ně bylo co nejefektivnější. Vždy vycítí, kdy je správný okamžik. Vzhledem k nelogickému, ale přesnému uchopování času nemusí sledovat hodinky. Přijdou vždy tak akorát nebo v tu pravou chvíli.

Pokud je jejich schopnost opravdu silně rozvinutá, dokážou v některých případech až podsouvat myšlenky jiným lidem.

Máte pocit, že někdo měl štěstí, že stál u zrodu něčeho velkého? Ne, nebylo to štěstí, byla to intuice času. Přišel ve správný okamžik na správné místo.

Introvertní intuice a její nevýhody

Tím, že jsou tito lidé hodně ponořeni do vlastního světa, mohou se někdy až příliš odpoutat od reality a ztratit ve svých myšlenkách. Jsou zasnění, nedokážou žít příliš v tom, co je teď a tady. Jsou odpojeni od každodenního dění.

V těchto chvílích je pro ně těžké uvažovat prakticky, jsou pasivní.

Mohou sklouznout také k přílišnému filozofování, které je opět odvádí od reality.

Někdy také příliš lpí na následování trendů a na své představě budoucnosti. To platí i u jejich blízkých – vidí směr, kterým by se daná osoba měla vydat a „vehementně“ chtějí, aby tak činila.

Socionické typy s introvertní intuicí

Jako svou nejsilnější schopnost ji využívá Balzac a Jesenin. Pokud potřebujete poradit, kdy a kam investovat peníze, je pro vás Balzac požehnáním. Jesenin je výborný na vcítění do druhých lidí, ví přesně, kdy co kterému člověku říct a kdy ne. Kdy to bude pro vás nejvhodnější. Jesenin se také rád pohybuje v oblasti umění a je velkým udavačem trendů.

Jako tvůrčí, o něco slabší schopnost, využívá introvertní intuici London a Hamlet. London ví přesně, která věc se vyplatí. Vezme příležitost za pačesy a dotáhne ji k úspěchu. Ví, jak to udělat, aby z dané věci udělal úspěšný projekt. Hamlet je rozeným obchodníkem či hercem. Díky svému perfektnímu nacítění na druhé dokáže lidem předat vyšší smysl, dokáže vytvořit příjemnou atmosféru a intuitivně , kdy je klient připraven koupit. Hamlet je také výborným učitelem nebo duchovním vůdcem.

Závěrem

Tato silná stránka může být jako každá jiná používána pozitivně a nebo negativně.

Máte pocit, že ji máte? Zjistěte, jak to skutečně je a využijte konzultaci ZJIŠTĚNÍ SVÉHO TYPU.

Nebo vás zajímá, jak tuto stránku rozpoznat u druhých či jak s ní pracovat? Pak navštivte SEMINÁŘ Základy socioniky.