Každý člověk má své silné a slabé stránky. Neexistuje člověk, který by neměl nějaký talent. Jaké tedy jsou silné a slabé stránky člověka? Pojďme se na to podívat z pohledu známého psychologa Carla Gustava Junga.

Silné a slabé stránky člověka

SENZORIKA

Senzorika je silná stránka, díky níž lidé velmi cítí své tělo. Dokonce někteří natolik, že už 3 dny dopředu cítí, že na ně něco leze. Někteří při běhu dokonce cítí, jak se jim formují svaly a které konkrétně. Pokud na sobě pracují, dokáží s tělem dělat neskutečné věci. Arnold Schwarzenegger je toho krásným příkladem. Díky své senzorice vypracoval tělo na vysokou úroveň.

Ti, kteří mají senzoriku slabou, své tělo moc necítí. Dokonce někteří ani moc nevnímají, že mají hlad. Může to vypadat klidně tak, že se zapomenou celý den najíst a najednou je večer. To, že onemocní, je často překvapí. Díky tomu se můžou intenzivně věnovat svým činnostem, nicméně na tělo by neměli zapomínat.

Mezi typy se silnou senzorikou patří: Žukov, Dumas, Gabén, Napoleon, Maxim Gorkij, Dreiser, Hugo a Stierlitz.

Mezi typy se slabou senzorikou patří: Don Quijote, Jesenin, Huxley, Balzac, Hamlet, London, Robespierre a Dostojevský.

INTUICE

Intuice je silná stránka, díky které mají lidé neotřelé nápady, myšlenky nebo umí pracovat s časem. Přijdou ve správný okamžik na správné místo, na semaforech jezdí na zelenou a na metro přicházejí, když zrovna přijíždí. Intuici mají všichni velcí vizionáři. Krásným příkladem je Elon Musk a jeho vize do budoucna.

Lidé se slabou intuicí to v těchto ohledech mají horší. Nevidí budoucnost tak dobře, nebo z ní mají obavy. Často přicházejí pozdě nebo jim před nosem ujíždí metro či vlak.

Typy se silnou intuicí jsou: Don Quijote, Jesenin, Balzac, Huxley, London, Dostojevský, Robespierre a Hamlet.

Typy se slabou intuicí jsou: Dumas, Žukov, Napoleon, Gabén, Dreiser, Stierlitz, Hugo a Maxim Gorkij.

ETIKA

Etika je silná stránka, která umožňuje krásné naladění či nacítění na lidi a na jejich emoční rozpoložení. Lidově je zvaná empatie. Etický člověk má prostě lidi rád. Často je bere takové, jací jsou. Lépe a rychleji odpouští a bez lidí si svůj život často nedokáže představit. Podívejme se například na zesnulou Táňu Fišerovou a její aktivity pro lidi.

Lidé se slabou etikou si raději „povídají“ s počítačem než s lidmi. Lidem odpouští daleko hůře a soudí je podle výsledků nebo svých systémů. Často si ale myslí, že jsou velkými etiky (empatiky). Pletou si totiž nacítění na lidi s naučenými vzorci chování, které vypozorovali.

Mezi lidi se silnou etikou patří: Dumas, Jesenin, Napoleon, Huxley, Dreiser, Dostojevský, Hugo a Hamlet.

Mezi typy se slabší etikou patří: Don Quijote, Žukov, Balzac, Gabén, London, Stierlitz, Robespierre a Maxim Gorkij.

 

LOGIKA

Lidé se silnou logikou se rozhodují na základě faktů, čísel, principů, výsledků či systémů. Mají velký potenciál vplout do tajů technologií, počítačů a stvořit či rozluštit mnohé systémy. Mají také potenciál vydělat velké peníze či mít velké výsledky. Podívejme se třeba na Leoše Mareše. Pracuje velmi intenzivně, práce ho nabíjí a výsledky má více než uspokojivé.

Lidé se slabší logikou můžou mít s výpočetní technikou problém. A nejenom to. Problém jim také často činí objektivita. Jednoduše se rozhodují na základě sympatií a antipatií. Logika jde tudíž stranou.

Mezi typy se silnější logikou patří: Don Quijote, Žukov, Balzac, Gabén, London, Stierlitz, Robespierre a Maxim Gorkij.

Mezi lidi se slabší logikou patří: Dumas, Jesenin, Napoleon, Huxley, Dreiser, Dostojevský, Hugo a Hamlet.

Závěrem

Silné a slabé stránky člověka zformuloval C.G.Jung do těchto přehledných kategorií. Samozřejmě jsme nešli do hloubky těchto silných stránek v extrovertní a introvertní podobě. Ale to jindy. Třeba na semináři.

Jaký typ jste vy? Zjistěte to!Chcete vědět víc?Koho máte ve firmě a jak s ním pracovat?