Existují rozdíly mezi jednotlivými typy pro práci jako konzultant socioniky? Samozřejmě, že ano. Přeci nejsme všichni stejní.

Pro práci konzultanta socioniky – tedy pro zjištění typu druhého člověka excelují některé typy. Které to jsou a proč?

Dovednost vs. silná stránka

V minulosti jsme napsali článek o tom, že je výrazný rozdíl mezi dovedností a silnou stránkou. Dovednost můžeme získat opakováním a dostaneme se na nějakou úroveň. Silná stránka nebo-li talent je ale o něčem jiném – s ní budeme excelovat. Neznamená to, že nemusíme pro to nic dělat, nicméně nám to půjde rychleji, snáz a budeme v ní vynikat. Prostě nebudeme průměrní. Průměr má vypilovanou dovednost.

Nacítění na lidi

Toto téma je obzvlášť důležité. Ti z vás, kteří prošli kurzem Základy socioniky již vědí, kdo má schopnost nacítění na lidi a proč. Důležité je to především pro eliminaci chybovosti. Lidé jsou totiž tvory, kteří si lžou. Lžou sami sobě a chtějí vypadat v pěkném světle (především před ostatními). Rolí konzultanta spočívá v tom, že pozná, kdy si člověk lže, kdy se staví do role, jenž není jeho a kdy všechno, co dělá, pramení například z dětství. Prostě je potřeba určit dobře typ.

Konzultant socioniky

Vhodnost typů lze rozdělit do 4 skupin:

Etika + senzorika

Do této kategorie patří Dumas, Dreiser, Napoleon a Hugo. Díky etice se dokáží nacítit na emoce člověka a díky senzorice cítí jeho tělo. Nacítění je tedy dvojnásobné. Tato skupina je nejvíce vhodná pro práci konzultanta. Především introverti.

Etika + intuice

Do této kategorie patří Jesenin, Dostojevský, Huxley a Hamlet. Díky etice tato skupina se rovněž nacítí na emoce člověka. Intuice může v určování pomoci a někdy také ne. Intuitivní typy hůře cítí tělo druhého člověka. Tato skupina je vhodná pro práci konzultanta socioniky.

Logika + senzorika

Do této kategorie patří Gabén, Maxim, Žukov a Stierlitz. Díky své senzorice cítí tělo druhého člověka (silový senzorik cítí sílu v těle druhého – nebo taky křehkost a jemnost). Skrze logiku lze určit typ, ale vyžaduje to více praxe. Pracovní logika dělá rychlé závěry (pozor na to!) a strukturní logika je objektivnější, zde ale pozor na neustálé popírání výsledku. Tato skupina je relativně vhodná pro práci konzultanta.

Logika + intuice

Do této kategorie patří Balzac, Robespierre, Don Quijote a London. Jak již bylo psáno, intuice může pomoci v určování typu, ale také nemusí. Co se týče logiky, již bylo také psáno – pracovní logik se potřebuje naučit nedělat rychlé závěry a strukturní logik neanalyzovat tak dlouho a stále. Tato skupina je nejméně vhodná pro určování typu. Což neznamená, že se to naučit nemůže, nicméně talent v tom nehledejte.

Závěrem

Každý typ má talent na něco jiného. Pokud patříte mezi typy, které se na tuto práci hodí a měli by jste zájem stát se konzultantem socioniky, napište či zavolejte nám.

Tip: Chcete vědět více o dalších socionických typech? Pak si můžete přečíst tento EBOOK.

Nebo se chcete více vzdělávat v socionice? Pak navštivte naši ONLINE AKADEMII.

Jaký typ jste vy? Zjistěte to!Chcete vědět víc?Koho máte ve firmě a jak s ním pracovat?