Někdy se setkávám s tím, že lidé, kteří mají intuici slabší, se mnou úplně nesouhlasí. Podávají mi důkazy, jak je intuice vede, jak žijí synchronicitou apod.

Je potřeba v tom udělat trochu pořádek. Intuice podle socioniky je aspektem získávání informací. Aneb jakým způsobem uchopujeme nové věci.

Není to tedy pojem z duchovní sféry, není to tedy zcela tak, jak jsme možná zvyklí intuici vnímat. Tedy jako nějaký vnitřní hlas, který nám našeptává, co dělat.

Socionická intuice je neuchopitelná. Nepodložená fakty. Vědomosti tak nějak samy skáčou do hlavy. Prostě najednou víte, že to tak je a nemůžete to dokázat. Intuice je také o propojování a spojování věcí minulých a budoucích.

Takový příklad:

„Kdy jsi byl naposledy u zubaře?“

„Mmm 14. dubna.“ Vystřelí po chvíli intuit datum, které bylo před půl rokem.

Co se v jeho hlavě odehrálo? Intuit ví, že když byl tenkrát u zubaře, tak mu po cestě od něj volala Magda, že se na oslavu svátku jeho bratra nedostaví. A kdy má svátek bratr? No přece 14. dubna.

Intuiti mají výbornou paměť a dokážou si také díky skvělé představivosti přehrát události, jak se ten den odehrávaly.

Opakem intuitů jsou senzorici. Ti nemají tak dobrou paměť ani představivost. Senzorici získávají informace skrz vlastní zkušenost. Potřebují si věc zažít na vlastní kůži. Potřebují si to vyzkoušet.

Takže když se zeptáte intuitivního člověka, jak to třeba bude vypadat na tom semináři, v podstatě ihned se mu vynoří nějaká představa, obraz, a je časté, že se pak realita opravdu z velké části shoduje s představou.

Oproti tomu senzorik, pokud na semináři nikdy nebyl, nedokáže si většinou představit, jaké to tam bude. Vědomost získá až samotnou účastí na něm.

Senzorici si nové věci často odvozují od již prožitých věcí, zatímco intuiti danou věc prožít nemusí a přesto mají nějakou vizi.

Intuit tedy získává informace skrz propojování věcí minulých, např. tím, co někde slyšel, co četl, s věcmi budoucími, což je nějaká vize, a spojí to do nějakého konkrétního obrazu.

Senzorik získává informace skrz vlastní zkušenost v realitě, z které odvozuje závěr.

Jakou tedy máte intuici? Pokud chcete zjistit o těchto dvou protikladech víc, máme na to celý seminář. Tak poslechněte svou intuici a přijďte.

Jaký jste typ? Zjistěte to!Chcete vědět víc?Koho máte ve firmě?