Co znamená pojem intuitivní, popřípadě když se řekne intuitivně? V zásadě to znamená PŘIROZENĚ. S intuicí, jak ji známe ze socioniky, to nemusí mít vůbec co do činění.

Intuitivní = přirozený, intuitivně = přirozeně

Ve společnosti je slovo intuitivní či intuitivně často používáno. Když půjdeme do podstaty věci, tak společnost nebo lidé tímto slovem chtějí říci, že to udělali přirozeně. Že jim to šlo samo. Že to bylo jednoduché. Že na tom mobilu intuitivně klikli támhle a pak támhle a dostali se, kde potřebovali. Že tato činnost šla bez toho, aniž by nad tím rozumem přemýšleli či se něco učili. Prostě to šlo přirozeně samo a jednoduše.

V tomto pojetí se intuitivně chováme všichni. Záleží, o jaké činnosti jde a co nám jde samo (na co máme talent, který si často ani neuvědomujeme). V socionice pokud nám jde něco samo, tak hovoříme o talentech / silných stránkách.

Intuitivní v socionice

V socionice pojem intuitivní je odvozen od slova intuice. A intuice je brána jako (silná) stránka spadající do aspektů získávání informací (podle Junga). Co to znamená? Že intuicí některé typy primárně získávají informace o vnějším světě. Kdo jí má teda silnou, má ji jako svou silnou stránku a zde rozlišujeme, jestli má intuici možností anebo intuici času.

Intuice možností je skvělá silná stránka pro nacházení možností a řešení tam, kde je ostatní jen tápou. Také je výborná pro neustálý fokus na budoucnost a komunikaci z více úhlů pohledu.

Intuice času je skvělá silná stránka pro vidění trendů, které nás v budoucnu čekají. Tato silná stránka vidí v budoucnosti nejvíce pravděpodobný scénář. Umí se řídit podle času kairos. Umí být ve flow. A mohli bychom pokračovat dál. Pokud vás to zajímá, více na našich kurzech.

V tomto pojetí intuitivní chování mají jen některé typy se silnou intuicí (je to jejich silná stránka). A to: Don Quijote, Balzac, Jesenin, Huxley, Hamlet, Dostojevský, Robespierre a London.

Intuitivní v duchovní sféře

V duchovní literatuře slovo intuice vyjadřuje napojení naší duše na Boha, vesmír, stvořitele či energii. To, že něco uděláme intuitivně znamená, že naše duše jde cestou, kterou má. V tomto případě slovo intuitivní znamená spíše správná (cesta).

V tomto pojetí máme intuici všichni a jede jen o to, jestli ji posloucháme.

Shrnutí

Společnost používá slovo intuitivní v označení toho, co nám jde automaticky, jednoduše samo a přirozeně. Socionika slovo intuitivní považuje za stránku, která má určité specifika a ne každý ji má jako svou silnou stránku.