Racionální nebo iracionální? Mnozí si představí pod těmito pojmy logiku. Ta v tomto případě nehraje roli. Socionika popisuje racionalitu a iracionalitu jako aspekt životního rytmu.

RACIONÁLNÍ

Racionalita nám v matematice může připomínat lineárnost nebo přímku. Svou práci si tento typ velmi rád a pečlivě plánuje. Činnosti má naplánované do detailů a pevně se jich drží. Nezačnou další činnost, dokud nedokončí tu první. Výsledky jeho práce jsou stabilní, dokončené včas a pečlivě. Nerad mění plán a své rozhodnutí. Špatně se totiž adaptuje na změny a tudíž i na změny plánu. Dodržuje pořádek a disciplínu. Ve firmě má rád hierarchii a uspořádanost. Vyhovuje mu pevná pracovní doba, která mu dává řád. Nemá rád chaos. Je stabilnější a předvídatelný.

IRACIONÁLNÍ

Iracionalita v matematickém pojetí připomíná spíše sinusoidu (neboli vlnky nahoru a dolů). Tak vypadá i práce iracionálních typů. Na začátku velké nadšení a energie do nového projektu, plán je jen „zhruba“ a v průběhu činností realizace energie ubývá a často se stává, že tento typ danou činnost nedokončí. Nečiní mu problém mít více věcí „rozdělaných“ a nedokončených. Miluje totiž změnu, na kterou se výborně adaptuje. Je mistr improvizace a některé změny předvídá. Má  problém se adaptovat v dané hierarchii a dodržovat tvrdou disciplínu. Pracuje výkonně, avšak podle nálady a tím pádem výsledky nejsou vždy stejné. Nerad se svazuje povinnostmi a rutinní práce ho nudí. Zajímá se o novinky a je přirozeně zvědavý. Má rád flexibilní pracovní dobu, je k životu a práci pružný a nepředvídatelný.

 

Racionální nebo iracionální

To, jestli jste racionální nebo iracionální, má své výhody a nevýhody. Co dělá neplechu tato rozdílnost v partnerství. Iracionální typy milují dobrodružství a umí velmi dobře improvizovat, proto se zas tolik nepřipravují. Pokud žijí s racionálním typem, který potřebuje plány dopodrobna vědět dopředu, může je stát dost energie v takovém vztahu vydržet.

Další tématikou je pracovní tým. Pokud víte, jaký jste typ, pak je pro vás mnohem jednodušší si najít činnosti, které tomu odpovídají. Např. typ Maxim či Robespierre opravdu vědí rádi dopředu, co se bude dít a velmi dobře se na to připraví.

Pokud tedy hledáte obchodníka do terénu nebo spolupracovníka na řešení krizových situací, vybírejte raději iracionální typy.

Jaký jste typ? Zjistěte toChcete vědět víc?Koho máte ve firmě?