Rozumět víc sám sobě? To bývá sen mnohých lidí, který dokonce jde splnit!

Když jsem se zhruba před rokem poprvé setkala se socionikou, psychologickou metodou typování lidí, byla jsem nadšená. Tak přesnou metodu zjišťování osobnosti jsem ještě nepoznala. Konzultantka Zdenka mi přesně vykreslila mé silné stránky, vysvětlila mi, proč mě některé činnosti tak vyčerpávají a proč v některých oblastech vůbec nejsem schopná fungovat. 

Detaily mého chování, které mě konzultantka popsala, mě dost překvapily. Člověk, který mě nikdy neviděl, věděl přesně, jak se chovám, když jsem naštvaná, jak ze všeho nejvíc toužím po tom, aby mě měl každý rád a jak stále selhávám, když se snažím udělat si ve svém životě pevný řád.

„Ano“, říkala jsem.

„Jak tohle všechno víš?“

Věděla to, protože toto je vlastní každému člověku mého typu.

Socionika velmi podrobně ukazuje, jak je všech 16 typů odlišných. Vysvětluje, proč každý typ jinak vnímá informace, jak je zpracovává a jak podle nich následně reaguje.

Pochopila jsem, že každý má svou pravdu. Že ji každý vnímá jinak.

Pochopila jsem, že heslo „Podle sebe soudím tebe“ je jedním z nejmylnějších tvrzení všech dob.

Došlo mi, proč se v některých věcech nemůžeme s partnerem ani za nic shodnout. Došlo mi, proč mi mé dítě nerozumí, když se ho ptám: „Jak se cítíš v tom svetru?“ Došlo mi, proč jsem se po mé celotýdenní práci s čísly tak zoufale těšila na víkend. Došlo mi, že mou schopnost povzbudit lidi a vidět v nich jejich talent, nemá opravdu každý.

Socionika je založena na 4 aspektech:

1. Aspekt rozhodování

Etika x Logika

Všichni máme obě tyto funkce, ale při rozhodování se vždy přikláníme k jedné z nich.

Etický člověk se rozhoduje na základě pocitů. (Cítění)

Logický člověk se rozhoduje na základě faktů. (Myšlení)

Neznamená to, že etický člověk by k rozhodování nepotřeboval fakta, ale ve finálním výsledku se rozhoduje na základě toho, jak na něj celá věc působí.

Stejně tak logický člověk má při rozhodování nějaké pocity, ale rozhoduje se především na základě dostupných dat.

2. Aspekt získávání informací

Intuice x Senzorika

Intuitivní člověk si v nové situaci vybaví, co někde slyšel, viděl, co si pamatuje z minulosti, pospojuje si to a na základě toho si vytvoří finální názor. Doslova si poskládá řešení, často si nechává „zadní vrátka“, pokud by ho k tomu napadlo ještě něco jiného, jeho rozhodování je pomalejší.

Senzorický člověk se rozhoduje na základě smyslů. Potřebuje si věci osahat, rozhoduje se v přítomnosti na základě dat, které jsou zrovna k dispozici. Ví hned přesně, co dělat, rychle se rozhoduje.

Intuitivní typ mívá lepší paměť, díky které je schopen si spoustu věcí zpětně vybavit. Má představivost, vidí v obrazech, jak by věci mohly být. K novým věcem si vytváří svá nová inovativní řešení.

Naopak senzorický člověk vychází převážně z aktuální situace, ze zkušeností, které sám zažil, nebo o kterých např. četl. Na základě těchto zkušeností pak vytvoří řešení.

3. Aspekt získávání energie

Extroverze x Introverze

Socionika pracuje s těmito pojmy trochu jinak, než je obecně známo. Tzn. není pro ni extrovert ten, kdo je hodně komunikativní, a introvert ten, který je spíš tišší.

Chápe toto rozdělení jako proces, kterým člověk získává energii.

Extrovertní člověk získává energii zvenčí, tj. mezi lidmi, venku v okolí.

Introvertní člověk získává energii tím, že se ponoří do sebe.

Neznamená to, že by extrovert nechtěl být někdy sám, ale když je např.v lese, všímá si především okolí, zatímco introvert v lese více řeší své nitro.

Může být i velmi komunikativní introvert a tichý extrovert. Je to především o tom, kde se dobíjíme.

Např. Albert Einstein je obecně považován za introverta, socionika ho však řadí mezi extrovertní typy díky jeho myšlení, jelikož jeho zájem byl především o vnější svět a jeho fungování.

4. Aspekt životního rytmu

Racionalita x Iracionalita

Racionální člověk mívá stabilnější životní tempo. Jeho energie v průběhu práce je na začátku i na konci víceméně stejná.

Iracionální člověk jde do věcí tzv.“po hlavě“, do začátku vstupuje s velkou energií, která mu pak může na konci chybět, může se také stát, že práci nedokončí.

Proto také iracionální člověk dělá často více věcí najednou, zatímco racionál si převážně vybírá jednu činnost, kterou dokončí, než začne další.

Racionálové mají rádi věci podle plánu, iracionálové se líp přizpůsobují změně. Proto racionální typy lépe zvládají práci, která se až tolik nemění, zatímco pro iracionály je práce s pevným řádem o něco větší problém.

Rozumět víc sám sobě

Znamená pochopit a také přijmout to, jak to skutečně mám.

Poznali jste se v tomto rozdělení?

Myslíte si, že jste spíše etik, skvěle vcítěný do lidí, nebo vás v logice nikdo nepřekoná?

Máte intuici jako Niagaru nebo potřebujete věci fyzicky cítit?

Nedělává vám problém si při meditaci vizualizovat váš sen, nebo potřebujete ke změně vědomí pohyb?

Máte rádi tradice nebo potřebujete kolem sebe stále nové podněty?

Jaký typ jste vy? Zjistěte to!Chcete vědět víc?Koho máte ve firmě a jak s ním pracovat?