Nedávno jsem byla na semináři Čtyři energie, kterou přednáší Mark Dzirasa už zhruba 20 let (odkaz na web je zde). V čem tato zjednodušená typologie souvisí se socionikou a jak jí lze do socioniky přeložit? O čem to vlastně bylo?

Původ typologií

Mark začal původem typologií, jenž spadá až někde do Řecka. Již Hippokratés cca 400 př. nl. l popsal slovy typy podle tělesných tekutin: cholerik, sangvinik, melancholik, flegmatik. Je to základní řazení, nicméně na tu dobu určitě velice revoluční. Mark s touto typologií pracovat dál a ještě k nim přiřadil živly (oheň, země, voda, vzduch) podle toho, co vyjadřují.

Seminář Čtyři energie aneb rozdělení typů do 4 kategorií

Typy se radí do 4 kategorií. Toto řazení berme prosím jako základní. Sice říká, že nikdo z nás nejsme pouze v jedné kategorii, ale jsme kombinací, nicméně je to velmi zjednodušeně pojato. Klidně se můžete vidět všude.

CHOLERIK

 • nejagresivnější ze všech (v osobním rozvoji již tak nemusí být)
 • orientace na výsledek, tah na branku, do-sahovat, do-cílit
 • dominantní, panovačný, leader, přímý
 • většinou vedoucí firmy, politik, CEO
 • náročný na sebe i okolí, rozhodný, velmi přímý a upřímný
 • prožitek je upozaděný ve prospěch budoucích výsledků
 • SLABINY: panovačnost, nebrání ohledu
 • JAK NA NĚJ: neříkat jak, ale co, chce dostat seznam cílů /nebo si stanoví sám, nevodte za ručičku, hecnout ho
 • CHVÁLIT: dělá věci pro sebe, nepotřebuje chválit (orel nepotřebuje chválit od slepic)
 • jede sám za sebe a pro sebe (obdivuje sám sebe)

MELANCHOLIK

 • nejsmutnější ze všech čtyřech, nejopatrnější a nejrozumnější ze všech
 • orientace na detail, na systém, na pořádek a vyhlášky
 • nejvypočítavější – naplánuje si, svědomitý, kompetentní, přemýšlivý, pečlivý
 • CHVÁLIT: věcně, reálně a podložit argumenty (proč)
 • SLABINY: pedant, kritický, pesimistický, urážlivý, odtažitý
 • JAK NA NĚJ – přijďte včas a decentně upravený a s konzervativními názory zapadající do společnosti, na vše vědět argumenty, jinak se tématu či zdroji vyhnout, pozor na věrohodnost informací, dejte mu čas na analýzu

FLEGMATIK

 • největší salámista ze všech
 • orientace na harmonii a má motiv je, aby byli lidi šťastní
 • v populaci u nás více jak 40% – jsou poslušní a submisivní
 • v krizi je nejustrašenější, dělá úhybné manévry
 • chápavý, vyrovnaný, stálý, milý, nemá rád změny, stydlivý
 • SLABINY: stydlivost, váhavost, nekonfrontnost, snadno manipulovatelný, zdrženlivý, strach vyjadřovat svůj názor
 • JAK NA NĚJ: nezdůrazňujte, že má náročné úkoly, dejte mu možnost úniku, dejte mu návod
 • CHVÁLIT: chce dobrý vztah, chválení osoby jako takové (ne za výkon) a podpora vztahu

SANGVINIK

 • orientace na zábavu, nejméně opatrný, naopak prožívání na maximum
 • přehánění, špatná kvantifikace a nereálný odhad
 • prožívá to na maximum a nafukuje vyprávění příběhů
 • inspirující, ovlivňující a ovlivnitelný, vnímavý, společenský, působivý, zajímá se o lidi
 • má sám sebe dost rád a má pocit, že je skvělý ve všem
 • JAK NA NĚJ: jak moc bude tatínek šťastný, když toto…
 • CHVÁLIT: chce být obdivovaný a chválený
 • SLABINY: nedotahování, nereálnost, neopatrnost, závislosti

Souvislost se socionikou

Korelace zde není 100%. Troufám si říci, že maximálně na 50%. Proč? Protože pokud rozdělíme všech 16 typů podle řazení extrovert/introvert spolu s orientací na úkoly vs. lidi, pak nám zase nesedí rozdělení podle živlů. Navíc socionika pracuje s tím, v jaké situaci se nacházíme, pak se tak chováme. To znamená, že pokud jsme ve stresové situaci či dokonce prožíváme emočně náročné období, pak se chováme úplně jinak a je z nás například introvert (a přitom ve skutečnosti jsme extrovert). S tím tato jednoduchá typologie nepracuje. Také zde chybí rovina vztahů a práce na vztazích či příslušná kompatibilita či nekompatibilita.

Seminář Čtyři energie a socionika

Tento seminář Čtyři energie má za úkol ukázat posluchačům, že nikdo se nedívá stejnými brýlemi na ten svět jako my. Že je prostě super pochopit a zvědomit si, že jiní to mají prostě jinak. A samozřejmě totéž učí socionika, ale do mnohem větší hloubky a hlavně – pracuje s úrovní vztahů. Socionika je každopádně nástavbou nebo ještě lépe – vysokou školou, a toto rozdělení je spíše škola základní. Někomu postačí, někomu ne.