Nedávno jsem byla na semináři Čtyři energie, kterou přednáší Mark Dzirasa už zhruba 20 let (odkaz na web je zde). V čem tato zjednodušená typologie souvisí se socionikou a jak jí lze do socioniky přeložit? O čem to vlastně bylo?

Původ typologií

Mark začal původem typologií, jenž spadá až někde do Řecka. Již Hippokratés cca 400 př. nl. l popsal slovy typy podle tělesných tekutin: cholerik, sangvinik, melancholik, flegmatik. Je to základní řazení, nicméně na tu dobu určitě velice revoluční. Mark s touto typologií pracovat dál a ještě k nim přiřadil živly (oheň, země, voda, vzduch) podle toho, co vyjadřují.

Seminář Čtyři energie aneb rozdělení typů do 4 kategorií

Typy se radí do 4 kategorií. Toto řazení berme prosím jako základní. Sice říká, že nikdo z nás nejsme pouze v jedné kategorii, ale jsme kombinací, nicméně je to velmi zjednodušeně pojato. Klidně se můžete vidět všude.

CHOLERIK

 • nejagresivnější ze všech (v osobním rozvoji již tak nemusí být)
 • orientace na výsledek, tah na branku, do-sahovat, do-cílit
 • dominantní, panovačný, leader, přímý
 • většinou vedoucí firmy, politik, CEO
 • náročný na sebe i okolí, rozhodný, velmi přímý a upřímný
 • prožitek je upozaděný ve prospěch budoucích výsledků
 • SLABINY: panovačnost, nebrání ohledu
 • JAK NA NĚJ: neříkat jak, ale co, chce dostat seznam cílů /nebo si stanoví sám, nevodte za ručičku, hecnout ho
 • CHVÁLIT: dělá věci pro sebe, nepotřebuje chválit (orel nepotřebuje chválit od slepic)
 • jede sám za sebe a pro sebe (obdivuje sám sebe)

MELANCHOLIK

 • nejsmutnější ze všech čtyřech, nejopatrnější a nejrozumnější ze všech
 • orientace na detail, na systém, na pořádek a vyhlášky
 • nejvypočítavější – naplánuje si, svědomitý, kompetentní, přemýšlivý, pečlivý
 • CHVÁLIT: věcně, reálně a podložit argumenty (proč)
 • SLABINY: pedant, kritický, pesimistický, urážlivý, odtažitý
 • JAK NA NĚJ – přijďte včas a decentně upravený a s konzervativními názory zapadající do společnosti, na vše vědět argumenty, jinak se tématu či zdroji vyhnout, pozor na věrohodnost informací, dejte mu čas na analýzu

FLEGMATIK

 • největší salámista ze všech
 • orientace na harmonii a má motiv je, aby byli lidi šťastní
 • v populaci u nás více jak 40% – jsou poslušní a submisivní
 • v krizi je nejustrašenější, dělá úhybné manévry
 • chápavý, vyrovnaný, stálý, milý, nemá rád změny, stydlivý
 • SLABINY: stydlivost, váhavost, nekonfrontnost, snadno manipulovatelný, zdrženlivý, strach vyjadřovat svůj názor
 • JAK NA NĚJ: nezdůrazňujte, že má náročné úkoly, dejte mu možnost úniku, dejte mu návod
 • CHVÁLIT: chce dobrý vztah, chválení osoby jako takové (ne za výkon) a podpora vztahu

SANGVINIK

 • orientace na zábavu, nejméně opatrný, naopak prožívání na maximum
 • přehánění, špatná kvantifikace a nereálný odhad
 • prožívá to na maximum a nafukuje vyprávění příběhů
 • inspirující, ovlivňující a ovlivnitelný, vnímavý, společenský, působivý, zajímá se o lidi
 • má sám sebe dost rád a má pocit, že je skvělý ve všem
 • JAK NA NĚJ: jak moc bude tatínek šťastný, když toto…
 • CHVÁLIT: chce být obdivovaný a chválený
 • SLABINY: nedotahování, nereálnost, neopatrnost, závislosti

Souvislost se socionikou

Korelace zde není 100%. Troufám si říci, že maximálně na 50%. Proč? Protože pokud rozdělíme všech 16 typů podle řazení extrovert/introvert spolu s orientací na úkoly vs. lidi, pak nám zase nesedí rozdělení podle živlů. Navíc socionika pracuje s tím, v jaké situaci se nacházíme, pak se tak chováme. To znamená, že pokud jsme ve stresové situaci či dokonce prožíváme emočně náročné období, pak se chováme úplně jinak a je z nás například introvert (a přitom ve skutečnosti jsme extrovert). S tím tato jednoduchá typologie nepracuje. Také zde chybí rovina vztahů a práce na vztazích či příslušná kompatibilita či nekompatibilita.

Seminář Čtyři energie a socionika

Tento seminář Čtyři energie má za úkol ukázat posluchačům, že nikdo se nedívá stejnými brýlemi na ten svět jako my. Že je prostě super pochopit a zvědomit si, že jiní to mají prostě jinak. A samozřejmě totéž učí socionika, ale do mnohem větší hloubky a hlavně – pracuje s úrovní vztahů. Socionika je každopádně nástavbou nebo ještě lépe – vysokou školou, a toto rozdělení je spíše škola základní. Někomu postačí, někomu ne.

Typologie osobnosti kam se podíváš. V čem se liší a která je ta pořádná?
typologie osobnosti

Typologie osobnosti v posledních letech "vládne" světu. Někdy můžete mít pocit, že všichni se "najednou" vyznají v lidech a že Read more

Gallup Strengthsfinder 2.0 vs. Socionika. V čem je rozdíl?
Gallup Strengthsfinder

Gallup Strengthsfinder 2.0 Co je to Gallup Strengthsfinder 2.0? Osobnostní test silných stránek. Pomocí počítačového testu člověk získá svých 5 Read more

Socionika není škatulkování
škatulkování

Často se setkávám názorem, že škatulkování lidí je nesmysl, že každý je jiný. Ano. Jsme každý odlišný. Každý jsme vyrostli Read more

Existuje špatný typ? Ne, jen negativně projevený
špatný typ

Neexistuje a nikdy neexistoval špatný typ, existuje pouze typ negativně projevený. Co to znamená? Každý socionický typ může být projevený Read more

Pin It on Pinterest

Share This