Říká vám okolí, že působíte jako éterická bytost? Že v prostoru pocitově plujete či se dokonce nadnášíte? Že pocitově snad nevážíte ani gram a přitom klidně sníte cokoliv? Že vaše jemnost je přitažlivá a krásná postava také?

Pak s největší pravděpodobností jste intuitivní! Co to znamená? Socionika popisuje tyto vlastnosti jako intuici, což je podle Carla Gustava Junga aspekt přijímání informací. To, jak působíte, způsobuje intuice.

Jaké intuice rozlišujeme?

Intuice času a intuice možností. První je introvertní funkce a ta druhá extrovertní. Liší se v mnohém. Intuice času má schopnost pro daného člověka správného načasování. Prostě přijde v době a na místo, kdy potřebuje.

Intuice možností je vlastnost vidět možnosti tam, kde ostatní tápou. Vlastně pořád, vždy a v jakékoliv situaci.

Které typy mají intuici?

Intuici času mají: Jesenin, Balzac, London a Hamlet.

Intuici možnostíDon Quijote, Huxley, Dostojevskij a Robespierre.

Nestyďte se za tuto silnou stránku, ale využijte ji ke svému prospěchu! Jak?

To se v prvním kroku dozvíte na konzultaci Zjištění typu, po které také dostanete více jak dvacetistránkový dokument včetně sebe-koučovacích otázek. Dále se tato silná stránka probírá dopodrobna na semináři.

Jaký jste typ? Zjistěte to!Chcete vědět víc?Koho máte ve firmě?