Socionika je typologie osobnosti zahrnující v sobě kus sociologie, sociální psychologie a psychoanalytiky. Díky tomu má socionika pro firmu značný přínos. Proč?

Oproti ostatním typologiím či nástrojům je jiná díky své hloubce, propracovanosti a praktickému využití, které je přesné.

 

Historie socioniky

Socionika vznikla v šedesátých letech dvacátého století, kdy Litevka Aušra Augustinavičiute dala své mnohaleté výzkumy do funkčního systému jednotlivých typů. Každý typ nese název po významném představiteli, který daný typ charakterizuje (např. Hamlet, London, Don Quijote apod.). Každý typ má svou socionickou kostru, jenž je rozdělena na vědomí a podvědomí. V každé části se nacházejí 4 stránky (slabé či silné), které mají na daný typ vliv. To, jaké silné a slabé stránky má typ ve svém vědomí a podvědomí, určuje, jak se bude chovat, co bude jeho přirozenost a talent, co naopak slabina, jak se bude chovat v krizových situacích a co potřebuje od okolí dostávat. Ze socionické kostry vidíme i to, kdo ho ideálně doplní ať už ve vztahu, tak v týmu.

Psycholožka Aušra vycházela z výzkumů známého psychologa Carla Gustava Junga. Na socioniku měli vliv i další psychologové, jako je Sigmund Freud a jeho teorie vědomí a podvědomí a Antoni Kępiński se svou teorií informačního metabolismu. O socionice se říká, že je hlavně o tzv. informačním metabolismu. Jinými slovy každý typ vyhodnocuje a zpracovává realitu po svém. Přes své brýle.

 

Socionika pro firmu

Socionika je propracovaný systém pro práci s jednotlivými typy lidí.

Obchodník díky socionice pochopí a lépe na schůzce odhadne klienta a díky tomu mu bude dávat, co chce.

HR pracovník pozná skutečné silné stránky uchazečů a ne jenom jejich naučené (často průměrné) dovednosti.

Vedoucí dostane návod, jak pracovat se svými lidmi, v čem se mají realizovat, v jakých slabinách je doplnit a co potřebují od okolí dostávat.

Majitel firmy postaví firmu tak, aby docházelo k maximálnímu doplnění silných stránek a byl kladen důraz na kompatibilitu celé firmy.

Jednotlivec zjistí své silné a slabé stránky a to, jaká je pro něho přirozená cesta ke svému talentu a naplnění.

Závěrem

Zdá se vám to málo? Vypsali jsme pouze zlomek přínosu pro firmy. Chcete vědět více? Domluvte si s námi schůzku. Třeba ZDE.

Jaký typ jste vy? Zjistěte to!Chcete vědět víc?Koho máte ve firmě a jak s ním pracovat?