Otec a syn. Každý táta touží po tom, aby jeho dítě (především mužský potomek) byl stejný jako je on. Co když se do rodiny narodí syn úplně v jiném typu než je otec?

Měla jsem na konzultaci klientku, která si stěžovala, že její manžel je na jejich starší dítě zlý. Že po něm neustále křičí, vybíjí si na něm zlost. Po konzultacích jsme zjistili, že otec je typ Gabén, syn Hamlet.

Otec a syn – velmi rozdílné typy a zároveň těžký vztah

Jakmile se syn přirozeně projevoval, na tátu to bylo moc. Moc emocí, moc hluku, příliš rychlé životní tempo. Otec dělal vše pro to, aby mladého zklidnil a nejednou po něm zařval. Nejenom to. Proč?

Otec Gabén nejslabší stránku tzv. etiku emocí. V praxi to znamená, že:

  1. přehnané emoce jsou na něj moc, i ty pozitivní (zavírá se)
  2. nechce emoce druhých řešit
  3. špatně naciťuje, co se ve druhém odehrává

Syn Hamlet etiku emocí jako svou nejsilnější stránku. V praxi to znamená, že:

  1. emocemi ovládá sebe – rozhoduje se podle nadšení pro věc, podle toho, jak se mu daná věc líbí
  2. emocemi ostatním sděluje, jak se cítí, co je pro něj důležité
  3. vnímá, jaká je atmosféra, jak se druhý cítí

Mezi oběma muži tedy docházelo k tomu, že když se syn snažil něco vyjádřit, otec se vždy po chvíli zavřel, sic jeho kapacita byla naplněná. Pohár přetekl. A dal to synovi znát.

Syn začal okamžitě vnímat otcovo špatné rozpoložení, zhoršující se atmosféru a cítil se provinile.

Syn navíc potřebuje dostávat řád a pravidla. Potřebuje je dostávat v pozitivním módu. Jenže otec vidí z podvědomí systém a pravidlatehdy, když nefungují. Pokud tedy o pravidlech hovoří, pak v negativu, což je pro syna nepříjemné.

Těžký vztah otec a syn. Co s tím?

Je potřeba nastavit pravidla. Přeměnit otcovo vidění pravidel, které nefungují na to, jak by to mělo vypadat naopak. Vytvořit je ideálně společně.

Syn dobře slyší na pracovní postup. Je tedy dobré sepsat, v jakém pořadí co dělat. Je potřeba se však smířit s tím, že pracovní postup je již slabší funkce a udržování postupu bude fungovat jen omezenou dobu. Je třeba ho připomínat.

Ve vyhrocených emočních situacích je potřeba, aby se otec odešel někam vyzuřit a pak opět zopakoval postup.

Tento vztah nebude nikdy zcela jednoduchý. Pokud však oba znají své motivy chování a uvědomí si, co jejich přirozené projevy s druhým dělají, dají se nastavit jakési „znamení“, kterými si oba dají najevo, že teď už je jejich kapacita vyčerpána a je potřeba pauza na zklidnění.

Ideální je také mediátor, který mezi nimi tlumočí vzájemné postoje a názory. A vidění světa obou.

Pochopení přirozenosti rodinných příslušníků je klíčové pro snížení konfliktů v rodině. Nechte si zjistit svůj typ a pochopte, s kým vlastně žijete.

Tip: Chcete vědět více o dalších socionických typech? Pak si můžete přečíst tento EBOOK.

Nebo se chcete více vzdělávat v socionice? Pak navštivte naši ONLINE AKADEMII.

Jaký typ jste vy? Zjistěte to!Chcete vědět víc?Koho máte ve firmě a jak s ním pracovat?