MLM (multilevel marketing)  je jedna z možností, jak vybudovat firmu či svou obchodní skupinu. Problém v MLM nastává v okamžiku, kdy jdeme proti své přirozenosti.

Problém MLM č.1:  Návody a manuály stejné pro všechny

Pojďme na příklad. Vedoucí Pepa si tvoří svou MLM síť. Je v tom úspěšný. Návody, které mu MLM firma poskytla, mu přirozeně vyhovují a dává na ně. Na své cestě využívá své silné stránky a slaví jeden úspěch za druhým. Pracuje hodně a ve výsledcích se mu to vrací. Buduje si svůj pasivní příjem a struktura roste. Bohužel ne každý v jeho síti slaví tentýž úspěch. I přes to, že návody a manuály dostali všichni stejné. Tak v čem je problém? Je Pepa tak výjimečný a ostatní tak neschopní nebo bude příčina ještě někde jinde?

Poskytované návody, manuály a doporučení cca 50% lidem nefungují. Nebo nefungují tolik. Proč? Každý jsme totiž jiný typ a máme svou přirozenou cestu. To, co vedoucímu funguje a je mu přirozené, nemusí fungovat nám. Cesta, jež si vedoucí či majitel MLM zvolil, nemusí být pro každého člověka v jeho síti. Přece jen existuje 16 typů osobností.

Pozor! Existují typy, které dané manuály a striktní návody vyloženě nemají rády. Dostat manuál podle někoho a pracovat krok po kroku podle něj, je vyloženě demotivuje. Například takový typ Žukov nejenom, že to nesnáší, ale sám si vytvoří často daleko lepší systém či manuál, než daná firma má.

Doporučení od nás: Zjistěte svůj typ a svou přirozenou cestu, tak si tvořit síť klientů či spolupracovníků.

Problém MLM č.2: Na každého stejně

Pepa je úspěšný obchodník a dobře registruje nové zákazníky či spolupracovníky. S vedením daných lidí už je to malinko horší. Za celou dobu nepochopil rozdílnost jednotlivých typů a všechny své lidi vede tak, jak by sám chtěl být veden. Jinými slovy podle sebe vede druhé. Dívá se na ně skrze své brýle a není schopen přijmout fakt, že každý jsme jiný a potřebujeme jiný přístup a jinou cestu.

Jak jsou lidé v tomto týmu spokojeni? Pokud jsou podobnými typy jako Pepa, pak spokojení jsou. Pokud ale měli tu smůlu a v zásadě jsou opakem Pepy, pak jim doporučená cesta nebude přirozená a pod vedením Pepy se nebudou cítit dobře. Bude to jen otázkou času, kdy odejdou.

Doporučení od nás: Zjistěte typy svých spolupracovníků. Jak je vést? Co ke své práci potřebují? Jakou cestou by měli zvolit k budování svého klientského/spolupracovnického kmene?

Problém MLM č.3: Vedoucí nám nemá co předat nebo nerozumí, co potřebujeme

Na začátku naším vedoucím může být téměř každý. Proč? Protože je minimálně pár kroků napřed. Co ale časem? Když ho dovednostmi doženeme? Nebo předběhneme? Pak nastává častý problém. Automaticky totiž tíhneme k někomu, kdo je nám podobný a je ideálně mnohem dál než my. Také tíhneme k tomu, kdo nám rozumí a kdo ví, co potřebujeme. Co s tím? Dobře si vybrat již na začátku. MLM je o dlouhodobosti a strategii. Je to jak s manželstvím – do něj také nepůjdeme s každým.

Doporučení od nás: Zjistěte typ vedoucího ještě předtím, než do spolupráce půjdete! A také to, jestli na vedení vůbec má, či vám bude mít co dlouhodobě předat.

Závěrem

Správný výběr vedoucího, nalezení přirozené cesty budování MLM podle svého typu a příslušné aktivity nám úspěch zaručí.

Jaký typ jste vy? Zjistěte to!Chcete vědět víc?Koho máte ve firmě a jak s ním pracovat?