Nedávno jsem měla jednu zajímavou partnerskou konzultaci, která umožnila dvou lidem lépe pochopit jeden druhého. Měli vztah učitel a žák.  On učitel, ona žák. On byl Žukov, ona Hugo.

Tento vztah se definuje obdivem žáka k učiteli, kterého učení svého partnera baví. Pokud však žák ztratí zájem, nebo svého učitele přeroste, může vztah ochladnout. Učitel nedostává svou dávku obdivu a žák mu začíná připadat nudný. Žák zase přestane na učiteli nacházet věci pro něj zajímavé.

V praxi však tento vztah může fungovat velmi dobře, pokud jsou si oba toho vědomi.

Senzorika

Oba mají senzoriku. On má extrovertní (silovou) senzoriku, ona introvertní senzoriku (senzoriku pocitů). Žena pochopila, že silová senzorika prostě nedovolí člověku nic nedělat a často i riskovat. Což pro ni není zcela jednoduché, neboť si celý život hlídá, aby se ona sama i její blízcí nezranili a aby byli v bezpečí. Bylo důležité, aby si oba uvědomili, jak to jeden i druhý mají a našli jakýsi bezpečný kompromis.

Její introvertní senzorika naopak může být pro muže občas nepříjemná z důvodu přehnané péče a starostlivosti.

Intuice

Oba ji měli slabou. Mužova extrovertní intuice vidí budoucnost, avšak jen v náznacích a někdy i černě či pouze v možnostech. Intuice je ovšem to, co žena potřebuje dostávat. Takže nějaké dlouhodobé výhledy do budoucna čekat nemůže.

Problém nastal v případě introvertní intuice, kdy muž chce některé věci nechat plynout, zatímco žena tyto neuchopitelné a nejasné pojmy nesnáší. Konečně pochopili, proč když se chtěla žena stěhovat a jasně vyžadovala termín kdy, muž jí stále odpovídal, že uvidí a ať nespěchá.

Logika

On je mistrem v logických systémech a řádu. A to žena zbožňovala. Obdivovala svého muže za to, jaký dokáže navrhnout dům, jak má jasná pravidla, jak je na něj spoleh. To byl jeden z důvodů, proč si ho také žena vybrala.

Extrovertní logika byla trochu problém. Žena ji totiž používala ke svému uklidnění. Takže často uprostřed práce vstala a uvařila, vyplevala záhonek nebo uklidila. To však muži přišlo jako silně nefeektivní a nelogické. Konečně pochopili.

Etika

Muž Žukov je logický s velmi slabou etikou, a proto pro něj bylo těžké dát vztahu důvěru. Dlouho si člověka ověřuje, než se mu otevře. Pro ženu, etický typ Hugo, nepochopitelné. Vždyť se podívá na člověka a hned vidí přece, jestli s ním chce cokoliv mít nebo ne. Dobré pro ně bylo také uvědomění, že je muž díky slabé etice někdy netaktní a necitlivý.

Extrovertní emoce (etika emocí) ženy jsou pro muže fajn, jsou-li předávány v pozitivu. Takže jakékoliv záchvaty a výlevy, mlčení, jsou pro muže povel k útěku.

Racionalita a iracionalita

Iracionální muž, racionální žena. Onrád flexibilitu, změnu, nechávání věcem volnější řád. Ona zase potřebuje mít vše připravené, naplánované. On chodí spát každý den jinak, ona vždy v 10. Sladění životního rytmu je tedy věcí dohody a chtění. Vztah učitel a žák je náročný hlavně kvůli těmto rozdílům.

Vztah učitel a žák

Pro oba bylo velkým přínosem zjistit, proč jsou některé věci tak, jak jsou. Proč je někdy dohoda snadná, a někdy ne. A hlavně je ono pochopení jeden druhého ještě více semklo. A o to tady jde především. Vztah učitel a žák může fungovat, pokud se ví, jak na to.