Gallup Strengthsfinder 2.0

Co je to Gallup Strengthsfinder 2.0? Osobnostní test silných stránek. Pomocí počítačového testu člověk získá svých 5 nejsilnějších stránek a dalších 29 doprovodných. Dohromady tedy 34. Po té jsou stánky vysvětleny a popsány.

Pozitiva a negativa Gallup Strengthsfinder 2.0

Gallup Strengthsfinder 2.0 se vyhodnocuje pomocí počítačového testu. Výhodou je, že není drahý, uděláte si ho kdykoliv a odkudkoliv a v základní verzi ho můžete mít i zdarma. Nevýhodou může být fakt, že testy vyplňujeme často tak, jak bychom se chtěli vidět, ze svých masek a subjektivity (dětství zde hraje velkou roli) – což realitě nemusí úplně odpovídat. (Viz článek ohledně spolehlivosti testů.)

Pozitivní na Gallup Strengthsfinder 2.0 je to, že silné stránky jsou popsány hodně konkrétně. Jsou relativně dobře specifikovány a dalo by se říct, že si je nejde splést nebo vyložit jinak.

Osobně si kladu otázku, jestli se tyto silné stránky v průběhu náhodou nemění. Však v životě se měníme. Pokud ano, mohlo by docházet k určité závislosti dělat si tento test během života několikrát a tím toto zjištění vyjde docela draho. S tím souvisí otázka – zahrnují tyto testy vývojovou psychologii a změny v sedmiletých cyklech? Protože socionika ano.

Nevýhodou Gallupu může být to, že je úzce profilovaný. Týká se především silných stránek. Oblast kompatibility vztahů a naučení druhých, jak poznat ostatní typy (například podle těla), zde očividně chybí.

V čem je socionika jiná?

  1. Typ a silné stránky se neurčují počítačově pomocí testu (jako u Gallup Strengthsfinder 2.0), ale konzultací s kvalitním konzultantem. Jeho úkolem je určit váš typ a vaše silné stránky ne podle toho, co odpovídáte, ale jak to skutečně máte. Výhodou oproti počítačovému testu je ten, že konzultant vás vidí! Vidí vaše tělo a i kdyby jste odpovídali ze své masky a nebo tak, jak by jste se chtěli vidět (ale to nejste vy), konzultant to rozpozná.
  2. socionická kostra a vývoj po 7mi letechSocionika zohledňuje životní vývoj po sedmiletkách. Jde to například krásně vidět na dětech. Taky máte pocit, že se v průběhu života mění? Že v sedmi letech byly jiné než v patnácti a v pětadvaceti o to víc? A cítíte, že jste se změnili i vy? Ano, typ máme na celý život a v něm se vyvíjíme a měníme. Dokonce se z podvědomých stránek dostáváme na ty vědomé.
  3. Socionika je perfektní pro vyjádření a popis vztahů. Zajímá vás, kdo je váš duální partner? Nebo-li kdo se k vám perfektně hodí? Nebo spíše to, jak máte komunikovat se svým dítětem? A jak vlastně přemýšlí jiné typy lidí?
  4. Socionická kostra (každý ty má tu svou) ukazuje vědomé a podvědomé stránky. U každého typu přesně víme, co je jeho podvědomá (nebo-li automatická) stránka a jakou reakci způsobuje a jakou vědomou stránkou by se měl daný typ ve svém životě řídit.

Co u Gallup Strengthsfinder 2.0 oproti socionice chybí?

  • celoživotní vývoj a změny v průběhu života a dopad na osobnost člověka
  • vyjádření vztahů mezi sebou – kdo se svými silnými stránkami se hodí ke komu?
  • rozdělení a vědomí a podvědomí
  • popis stránek v konkrétních situacích v životě – v jaké situaci kterou stránku využíváme? Jakou využíváme v obraně, jakou při uklidnění a která je naše „maska„? Kterou se máme řídit a která je doprovodná tvůrčí? Na kterou máme fascinaci, kterou k nám ostatní mají mluvit a kterou potřebujeme od okolí dostávat?
  • aspekt těla (což podle Carla Gustava Junga je aspekt získávání informací) – socionika výrazně ukazuje tělesné rozdíly lidí nebo-li rozdíl mezi senzorikou a intuicí. Máte intuitivní nebo senzorické tělo? Jako to vypadá a jaký to má vliv na náš život? Pokud vás to zajímá, navštivte naše SEMINÁŘE.