Gallup Strengthsfinder 2.0

Co je to Gallup Strengthsfinder 2.0? Osobnostní test silných stránek. Pomocí počítačového testu člověk získá svých 5 nejsilnějších stránek a dalších 29 doprovodných. Dohromady tedy 34. Po té jsou stánky vysvětleny a popsány. Již nějaké osobnosti tímto testem prošly.

Pozitivní je, že si test Gallup Strengthsfinder 2.0 uděláte kdykoliv a v poklidu svého domova. Nevýhodou může být zase fakt, že testy vyplňujeme často tak, jak bychom se chtěli vidět – což realitě odpovídat fakt nemusí. (Viz článek ohledně spolehlivosti testů.)

Pozitivní na Gallup Strengthsfinder 2.0 je to, že silné stránky jsou popsány hodně konkrétně. Jsou relativně dobře specifikovány a dalo by se říct, že si je nejde splést nebo vyložit jinak.

Osobně si kladu otázku, jestli se tyto silné stránky v průběhu náhodou nemění. Však v životě se měníme. Pokud ano, mohlo by docházet k určité závislosti dělat si tento test během života několikrát a tím toto zjištění vyjde docela draho.

V čem je socionika jiná?

  1. Typ a silné stránky se neurčují počítačově pomocí testu (jako u Gallup Strengthsfinder 2.0), ale konzultací s kvalitním konzultantem. Jeho úkolem je určit váš typ a vaše silné stránky ne podle toho, co odpovídáte, ale jak to skutečně máte. Výhodou oproti počítačovému testu je ten, že konzultant vás vidí! Vidí vaše tělo a i kdyby jste odpovídali ze své masky a nebo tak, jak by jste se chtěli vidět (ale to nejste vy), konzultant to rozpozná.
  2. socionická kostra a vývoj po 7mi letechSocionika zohledňuje životní vývoj po sedmiletkách. Jde to například krásně vidět na dětech. Taky máte pocit, že se v průběhu života mění? Že v sedmi letech byly jiné než v patnácti a v pětadvaceti o to víc? A cítíte, že jste se změnili i vy? Ano, typ máme na celý život a v něm se vyvíjíme a měníme. Dokonce se z podvědomých stránek dostáváme na ty vědomé.
  3. Socionika je perfektní pro vyjádření a popis vztahů. Zajímá vás, kdo je váš duální partner? Nebo-li kdo se k vám perfektně hodí? Nebo spíše to, jak máte komunikovat se svým dítětem? A jak vlastně přemýšlí jiné typy lidí?
  4. Socionická kostra (každý ty má tu svou) ukazuje vědomé a podvědomé stránky. U každého typu přesně víme, co je jeho podvědomá (nebo-li automatická) stránka a jakou reakci způsobuje a jakou vědomou stránkou by se měl daný typ ve svém životě řídit.

Co u Gallup Strengthsfinder 2.0 oproti socionice chybí?

  • celoživotní vývoj a změny v průběhu života a dopad na osobnost člověka
  • vyjádření vztahů mezi sebou – kdo se svými silnými stránkami se hodí ke komu?
  • rozdělení a vědomí a podvědomí
  • popis stránek v konkrétních situacích v životě – v jaké situaci kterou stránku využíváme? Jakou využíváme v obraně, jakou při uklidnění a která je naše „maska„? Kterou se máme řídit a která je doprovodná tvůrčí? Na kterou máme fascinaci, kterou k nám ostatní mají mluvit a kterou potřebujeme od okolí dostávat?
  • aspekt těla (což podle Carla Gustava Junga je aspekt získávání informací) – socionika výrazně ukazuje tělesné rozdíly lidí nebo-li rozdíl mezi senzorikou a intuicí. Máte intuitivní nebo senzorické tělo? Jako to vypadá a jaký to má vliv na náš život? Pokud vás to zajímá, navštivte naše SEMINÁŘE.
Jak najít silné stránky? Vy už je ale máte!
silné stránky socion

Mnoho lidí si klade otázku: Jak najít silné stránky? Jak ukázat světu svůj potenciál? 1.Nemusíte umět všechno a nemusíte být Read more

Typologie osobnosti kam se podíváš. V čem se liší a která je ta pořádná?
typologie osobnosti

Typologie osobnosti v posledních letech "vládne" světu. Někdy můžete mít pocit, že všichni se "najednou" vyznají v lidech a že Read more

Extrovertní senzorika – silná stránka pro překonávání překážek
extrovertní senzorika

Extrovertní senzorika alias silová senzorika. O čem je? O síle, vůli a překonávání překážek. Lidé s touto silnou stránkou mají Read more

Socionika není škatulkování
škatulkování

Často se setkávám názorem, že škatulkování lidí je nesmysl, že každý je jiný. Ano. Jsme každý odlišný. Každý jsme vyrostli Read more

Pin It on Pinterest

Share This