Test osobnosti bez testu? Jde to vůbec a o co jde?

Za poslední roky máme testů plné zuby (test osobnosti nemusí být výjimkou). Sedíme nad nimi a vyplňujeme a vyplňujeme. Mnohdy ani přesně nerozumíme otázce nebo bychom ji dokonce potřebovali dovysvětlit. Jindy zase odpovíme a za rok či za pět let bychom odpověděli jinak. Nicméně vědět, jaký jsem typ osobnosti, a znát své silné stránky, je přeci velmi důležité! Jak to tedy zjistit bez testu?

Prvně si řekněme, jaká úskalí představují písemné testy.

Písemné testy bývají zkreslené, protože se do nich promítá nejen momentální emoční stav testovaného, ale hlavně jeho vnímání sebe sama. Jsou otázky, na které se však objektivně odpovídá těžce, jelikož nevíme, jak to mají ostatní, neznáme tzv. etalon (míru). Často se mi stává, že lidé tvrdí, že mají špatnou paměť. Když se však vyptávám podrobněji, nakonec zjistíme, že to tak špatné není. Záleží totiž, s kým se porovnáváte a v jaké sociální bublině žijete.

Socionika je typologie osobnosti, která písemný test nedělá. Je založená na osobním pohovoru, kde jednotlivé odpovědi vyhodnocuje konzultant. Ten nebrouzdá po povrchu, nýbrž jde do potřebné hloubky a objektivní srovnání s ostatními typy. Samozřejmě i tady můžete namítnout, že výsledek může být zkreslen osobním vnímáním odborníka. Ten má však za sebou spousty klientů a zkušeností a na rozdíl od testu vyhodnocuje člověka individuálně, bere v potaz aktuální okolnosti, emoční rozpoložení klienta a také jeho tělo. Tělo nám toho řekne spoustu! 

Jak tedy takový test osobnosti bez testu čili konzultace probíhá?

Má 3 části.

1, v první části přichází otázka, jak se máte a věřte, že to není jen formalita. Pokud v danou dobu řešíte nějakou náročnou situaci, je určitě dobré tuto okolnost zmínit, aby ji mohl konzultant zahrnout do vyhodnocování. Přichází také otázka na věk, jelikož se člověk vyvíjí a v každém období působí v životě člověka různé stránky osobnosti. Silné stránky jsou plně rozvinuté až kolem 30tého roku života.

Po té přijde úvod do socioniky. Ať víte, z čeho typologie vychází, s čím pracuje a co vyhodnocuje.

2, následuje nejdelší část, kdy klient vypráví o svém životě. Drtivá většina klientů se shoduje, že jim ani nepřišlo, že byli na nějaké konzultaci. Je to obyčejné povídání o dětství, práci, koníčcích, snech, hodnotách, práci s časem, tvořivosti, sportu… prostě příjemně vedený rozhovor.

Často již v této fázi dochází k sebepoznání, kdy při někdy i netradičních otázkách je klient veden zodpovědět věci, nad kterými třeba ještě nepřemýšlel.

Konzultant jen drží směr hovoru a doptává se na detaily. Socionika nezjišťuje až tak moc co děláte, jako to PROČ TO DĚLÁTE, JAK TO DĚLÁTE A JAK TO VIDÍTE.

„Jak to vypadá, když jste naštvaný? Jak se vám daří chodit načas? Jak podle vás vypadá empatie?“

3, závěrem se dozvíte, jaký jste typ. Není neobvyklé, že jsou klienti zaskočeni, kolik informací se dá zjistit z takového obyčejného povídání. Jak detailní dokáže socionika být. Odhalí vás třeba v tom, že si v restauraci dáváte v drtivé většině stejné jídlo.

A jak je možné, že jen z povídání je možné tolik zjistit?

Konzultant totiž neposlouchá jen obsah, ale také intonaci, používaná a často opakovaná slova, řeč těla a mnoho dalšího. Víte např. o tom, že Dreiseři bývají velmi distinguovaní a milí? A že Huxley si při hovoru potřebuje často s něčím hrát? Dumasové že zase neustále poposedávají, protože hledají tu nejpohodlnější polohu?

Test osobnosti bez testu alá zjištění socionického typu

je příjemné posezení u kávy, ze kterého si odnesete informace o sobě i o druhých, které budete využívat po celý život.

Nevěříte? Tak koukněte na naše recenze a objednejte se k nám na zjištění typu.

Jaký typ jste vy? Zjistěte to!Chcete vědět víc?Koho máte ve firmě a jak s ním pracovat?