Introvertní neboli strukturní logika je neúprosná. Je to svět čísel, faktů, analýz, systému a řádu. Většina vědců jí disponuje. Jako svou nejsilnější stránku ji má i můj syn. Prostě je strukturní logik. Já ji mám jako funkci nejslabší. Již ve 4 letech jsem si tedy od něj vyslechla, že mu přijdu blbá. Na otázku proč, mi řekl, že dělám ty věci jinak než on.

Strukturní logik. Čím je typický?

Vše je systém

Strukturní logik hledá ve všem systém. Lépe řečeno ve všem vidí systém. Můj syn mi po 5 minutách romantiky u měsíčku na pláži začal vysvětlovat, jak a kdy se vlny lámou. A to je mu 6.

Tito lidé milují řád. Svět vnímají jako soubor pravidel, které je potřeba dodržovat. Sami se jimi také řídí. Mají rádi, když se věci dělají tak, jak se . Ovšem jak je to správně, vnímají pouze svou optikou. Ostatní lidé jejich pohledu často nerozumí, proto se stává, že se strukturní logici často stahují a mluví tehdy, když jsou tázáni. Zvykli si totiž, že jejich hlubokým výkladům lidé často nerozumí.

Analýza hluboká jak Macocha

Strukturní logici mají schopnost přemýšlet o věcech do velké hloubky. Posuzují věci z mnoha úhlů pohledu a vše promýšlejí do detailu. Je těžké s nimi argumentovat, protože mají vždy o argument navíc, než vy. Z tohoto důvodu jim někdy ostatní lidé přijdou jako ti, kteří dostatečně nepřemýšlí, mluví dřív, než vlastně vědí, co říct. Není to však „hloupostí“ druhých, je to jejich nadměrnou schopností analýz.

Pravda nade vše

Často je poznáte podle toho, že mluví o věcech velmi obšírně. Pravda je pro ně základem života. A tak když vám řeknou A, je potřeba říct také B a C a D, aby byla výpovědní hodnota úplná. Protože když neřeknou všechny aspekty dané věci, mohli byste to pochopit špatně a pak byste šířili nepravdu.

S pravdou souvisí také smysl pro spravedlnost. Pokud porušíte společensky nastavená pravidla, budou se dožadovat vysvětlení, jaký je důvod toho, že jste to udělali. Můj syn se se mnou často dohaduje, že jeho sestře jsem dovolila nějakou věc, tudíž i on to chce stejně. Jelikož má zároveň dobrou paměť, vytáhne klidně půl roku starou věc. A teď se obhajujte.

Bez smyslu s nimi nehnete

Strukturní logik neudělá nic, co pro něj nemá nějaký smysl. Vždy potřebuje vědět, že daná věc vede k nějakému smyslu. A potřebuje to vědět dopředu. V momentě, kdy pro něj věc smysl ztratí, nechce ji dělat.

Už několikrát jsem se podivovala, proč synovi vadí pomáhat s vynášením tašek z auta. A pak mi to došlo. On by se sbalil do jednoho batohu, ale já mám tašek 5. Mám podle něj tudíž špatný systém, takže on nevidí důvod, proč mě v tom podporovat. Nedává mu to smysl. Aneb naházej věci do dvou tašek a pak ti jednu vezmu.

Co strukturní logik potřebuje?

Pro své logické vnímání světa potřebují dostávat emoce. Potřebují vytáhnout ze svých úvah a ukázat, že svět je také o pocitech, srandě a lehkosti.

Potřebují se naučit etické vnímání světa. A tak syn dostal přednášku o pomoci mužů ženám, o jiném smýšlení druhých a o talentech a schopnostech druhých. A světe div se, rázem mám doma gentlemana.

Pokud se v těchto slovech poznáváte, přijďte si ověřit, jak silnou svou logiku máte.