Typologie MBTI je mezi lidmi docela rozšířená. Setkávám se s řadou lidí, kteří si udělali online test a zařadili se do určitého typu. Je to dobře. To je začátek cesty poznání sebe sama.

Typologie MBTI je základ

Obě typologie vycházejí ze základů Carla Gustava Junga. Typologie MBTI je taková střední škola. Do úplné „základky“ bychom mohli dát typologie, které rozdělují lidstvo na 4 skupiny (od barevné až po DISC).

V MBTI mají všechny typy své označení pomocí čtyř písmenek. Na ní se naučíte, co je to logika (písmeno T = thinking), co je to etika (písmeno F = feeling), co je senzorika (písmeno S=sensation) či intuice (písmeno N = intuition), nebo rozdíl v životních rytmech, a to přizpůsobivý typ (P = perceive) a tzv. usuzující (J = judging). Písmena E znamenají klasicky exroverzi a I introverzi.

Typologie MBTI stejně jako socionika pracuje se 16 typy osobností. V MBTI jsou popsány pomocí čtyř písmenek, v socionice podle významných osobností (Napoleon, Hamlet, Žukov aj.).

Nevýhody typologie MBTI

Bohužel jako standardní počítačové otázkové testy – není přesná. Přes 50% vychází lidem jiný typ, než skutečně jsou. Hodně často je to podle naší masky, kterou hrajeme ve společnosti (ale to nejsme skutečně my). Také se stává, že nám může vycházet typ, na níž máme fascinaci a líbí se nám (chtěli bychom takoví být). S tím socionika umí pracovat.

Dále u každého typu pracuje pouze se čtyřmi funkcemi. Socionika jde hlouběji. Ukazuje u každého typu osm funkcí včetně vědomí a podvědomí.

Socionika jako vysoká škola

Socionika je psychologický obor. Je to věda. Jde jít na jednodenní seminář a nebo tuto vědu studovat řadu let či celý život. Meze se nekladou. Začíná se socionickou kostrou s modelem A (podle zakladatelky Aušry) a konec stanovený není. V dnešní době můžeme pracovat s prostorovými modely, model M, model B apod.

Socionika umí jít velice do hloubky a ukazuje nám nejenom jednotlivce, ale i vztahy, které daný typ s ostatními má. V partnerském a rodinném životě je za mě nepostradatelnou „kuchařkou, jak na vztahy„.

Socionika také učí, jakým způsobem s druhými komunikovat. Co vlastně chtějí slyšet a co potřebují od okolí dostávat.

V pracovním prostředí slouží jak pro vyzdvihnutí silných stránek lidí, tak určení jejich vzájemné kompatibility či vytvoření funkčního pracovního týmu s příjemnou atmosférou uvnitř.

Závěrem

Pokud jste ve svém životě začali s typologií MBTI, tak jste učinili první krok na cestě sebepoznáním. Gratuluji vám. Doporučuji si však ověřit svůj typ pomocí konzultace, dozvědět se více o svém duálním partnerovi (ten, který vás nejlépe doplní) a přijít třeba na seminář :).