Introvertní logika – svět plný faktů, principů a čísel. Lidé, kteří mají introvertní logiku jako svou silnou stránku, jsou nesmírně systematičtí a milují pravidla a řád. Vnímají takto celý svět. Jako soubor jasně daných principů a systémů.

Introvertní logika a její výhody

Velmi jasným projevem této silné stránky je objektivita. Tito lidé vnímají informace celistvě, nenechávají se ovlivnit emocemi. Ve všem hledají jasný obecný princip. Sami si nastavují pravidla, jimiž se disciplinovaně řídí.

Perfektně chápou jakýkoliv systém a v novém systému se velmi rychle zorientují. Bývají v něm také velmi pečliví.

Vše jim musí dávat logický smysl. Pokud něco smysl nemá, okamžitě danou věc opustí. Nedokážou ji totiž dělat.

Výhodou této funkce je schopnost hlubokých analýz a nalezení příčin. Introvertní logik jde na dřeň kosti.

Zásadní věcí v životě je pro ně spravedlnost. Všem měří stejným metrem a nemají rádi, když se někomu nadržuje, nebo se obchází pravidla kvůli subjektivním emocím.

Introvertní logika a její nevýhody

Introvertní logik má vždy svou pravdu, kterou někdy až tvrdohlavě obhajuje. Může být pro něj těžké přijmout jiný názor, protože má pocit, že ostatní mají k věci málo informací a jejich pravda je zkreslená.

Někdy jsou také tito lidé necitliví, protože se orientují především fakty a principy a neberou v potaz emoce druhých. Někteří silní introvertní logici mají tabulky dokonce i na vztahy. Hledají v nich logické souvislosti bez ohledu na proměnlivost emocí. Emoce jsou totiž subjektivní záležitost.

Někdy mohou také příliš analyzovat a ubíjet druhé nekonečnými argumenty.

Jejich perfekcionismus může přerůst až v chorobný tlak na dodržování systému a pravidel.

Typy se silnou introvertní logikou

Největším badatelem je dozajista Robespierre. Jeho vidění možností nachází stále nová a nová fakta v dané oblasti. Maxim je dokonalým prosazovatelem systému. Velmi rychle danou věc pochopí a je schopen ji především ve hmotě realizovat a dlouhodobě udržovat.

Také Žukov okamžitě odhalí sebemenší nefunkční věc v jakémkoliv systému. Vytvoří funkční systém a skrze něj pak povede lidi.

Don Quijote je velkým vizionářem a vymyslí doposud nevymyšlené. Pro představu Quijotem je například Elon Musk.

Závěrem

Pokud potřebujete právníka, IT nebo dobrého strategického vůdce lidí, měli byste se určitě ohlížet na to, zda má daná osoba ve svém portfoliu silných stránek právě introvertní logiku.