Lidé, kteří se neustále zabývají vztahy a povídání o nich je nabíjí, jsou velmi často etičtí. Introvertní etika je o chápání chování druhých, o nacítění jejich stavů tak, že přímo vnitřně vnímají, jak se druhý cítí.

Introvertní etika

Introvertní etika jde oproti etice extrovertní do hloubky. Není to jen o tom „On je smutný, asi má za sebou rozchod.“ Je to o hlubokém pochopení, co se mezi lidmi odehrálo, byť člověk druhého ani nemusel znát.

Introvertní etika a její výhody

Tito etikové bývají velmi lidští. Jde jim především o to, aby se lidé cítili dobře, čemuž napomáhají svými vhledy. Jsou to velcí usmiřovatelé sporů. Dokážou velmi dobře popsat, co se v člověku odehrává a nastínit i chování protějšku, čímž velmi pomáhají pochopení lidí mezi sebou a opravují tím vztahy.

Silným pozitivním projevem je také dobrá komunikace a umění vědět, kdy, jak a co říct.

Lidé s introvertní etikou jako svou nejsilnější schopností bývají zásadoví, morální a správné chování je pro ně alfou omegou všeho. Bývají také velmi dobří psychologové, kteří dokážou vidět až na dno lidské duše a jejich projevů.

Velmi dobře tito etici vnímají postavení lidí ve společnosti, rychle nacítí, s kým mají tu čest, a umí se podle toho chovat. Charakteristické pro ně ovšem je, že se dokážou bavit s bezdomovcem i s prezidentem. Každý člověk je pro ně zajímavý, každý lidský osud je pro ně dalším střípkem do mozaiky jejich znalostí lidské duše.

Introvertní etika a její nevýhody

Vzhledem ke skvělé znalosti lidské duše a nacítění, kdo před nimi stojí, dokážou tito lidé velmi dobře manipulovat s druhými. Dokážou je dostat přesně tam, kde je potřebují mít. Mají schopnost přesvědčit ostatní o své pravdě. Svou neschopnost zvládají přenést na druhého a vytvořit v něm pocit viny. Mlčením vytváří nepříjemnou atmosféru a mohou ve druhých vyvolávat pocit provinění za jejich stav.

Někdy až přehnaně lpí na tom, aby byl vztah dobrý, aby vydržel. Může pak docházet k tomu, že nejsou schopni ze vztahu odejít, byť jim už více ubližuje, než jim přináší dobrého. Bývají na druhých závislí, potřebují znát názor druhého, aby se rozhodli. Nedokážou být sami.

Jejich potřeba každému vyhovět a být s každým zadobře může způsobovat neschopnost nastavit si hranice a vést až k vyčerpanosti. Mohou se cítit jako oběti, mít pocit, že je lidi využívají.

Socionické typy se silnou introvertní etikou

Introvertní etiku mají jako svou nejsilnější stránku Dreiser a Dostojevský. Jsou to rození psychologové. Introvertní etiku jako svou druhou (tvůrčí) silnou stránku mají Huxley a Napoleon. Ti díky této stránce umí perfektně lichotit.

Závěrem

V drtivé většině však u těchto lidí převládá pozitivní projev, protože nedokážou žít bez lidí, a jejich přirozená potřeba, aby lidem bylo na zemi hezky, je nutí být k ostatním laskaví a prospěšní svým talentem  – pomáhat všem se vzájemně pochopit.

Chcete zjisti, zda jste to skutečně vy? Nebo někdo z vašich blízkých? Pak využijte konzultaci ZJIŠTĚNÍ TYPU.

Chcete vědět více? NAVŠTIVTE SEMINÁŘ a získáte neocenitelné informace.