Často se setkávám názorem, že škatulkování lidí je nesmysl, že každý je jiný. Ano. Jsme každý odlišný. Každý jsme vyrostlijiné rodině, za jiných podmínek. Různé věci jsme v životě prožili a ovlivnili nás různí lidé. Přesto lze určit, jakým způsobem se budeme patrně chovat. A to právě díky našemu typu.

Každý typ je jiný a dokonce i každý člověk, lidská bytost ve stejném typu je jiná (díky odlišnému dětství apod.). Nicméně jejich tzv. informační metabolismus nebo-li to, jakými brýlemi se dívají na svět a hodnotí danou realitu, jsou stejné či podobné.

 

1. Každý typ se určitým způsobem rozhoduje:

A) logicky

B) eticky

Logické rozhodování podléhá faktům, které má daná osoba k dispozici. Emoce nehrají primární roli.

Etické rozhodování se děje na základě pocitu, často bez potřeby faktu.

Socionika obecně popisuje měřítko, aneb to, jaký druh rozhodování u vás převládá. Všichni občas uděláme závěr jen na základě pocitu a všichni si také např. při koupi auta zjistíme nějaká fakta. Váš typ určuje právě to, kterou variantu používáte častěji a hlavně – v jaké míře. Někomu stačí informace typu „kolik to auto stojí a kolik žere“, někdo dělá hlubokou analýzu motoru, převodovky, srovnání s konkurencí či ekologického dopadu daného automobilu. Vidíte v tom rozdíl? Je tam patrný a přitom se nejedná o škatulkování, nýbrž vysvětlení, proč to daný člověk má tak, jak to má.

 

2. Každý typ určitým způsobem získává informace:

A) intuitivně

B) senzoricky

Intuitivní příjem informací je nahodilý sled myšlenek, které nemají často racionální odůvodnění, a až v závěru se spojí v jeden celek a jasný závěr.

Senzorický příjem informací vychází z již zažité praxe a závěr vyvozuje na základě zkušenosti, kterou pak spojuje s možnými vychytávkami uplatnitelnými v praxi.

Intuitivní lidé mají větší sklony nacházet nová a často i v praxi nerealizovatelná řešení. Oproti tomu senzorici většinou vytváří nové nápady, které vycházejí z dostupných zdrojů a zkušeností a jsou v praxi proveditelné.

3. Každý typ určitým způsobem čerpá energii:

A) extrovertně

B) introvertně

Extroverti sbírají energii zvenku. Dobíjí je větší množství podnětů, rádi povídají, často si již při hovoru (když mluví) srovnají myšlenky a zklidní se.

Introverti se nabíjí především zevnitř. Rádi o samotě rozjímají a prochází si myšlenky, které při rozhovoru nasbírali. Často si musí nejdříve vše v sobě projít, „uklidit si“ v sobě, aby dobili energii.

Extroverti mají obecně více energie, protože se nezabývají tolik detaily, dobíjí je rychlé plynoucí věci. Introvertům vyhovuje spíše menší společnost a jedno téma, ve kterých si všímají detailů. K dobití baterek potřebují v daleko větší míře klid.

 

4. Každý typ má své životní tempo:

A) iracionální

B) racionální

Iracionálové mají prudký nástup energie na začátku, ke konci jejich energie padá. Často jsou „rozlítaní“ právě proto, že se rychle nadchnout pro nové věci. Někdy mají tudíž horší schopnost věci dokončovat.

Racionálové mají pomalejší nástup, za to větší schopnost věci dotáhnout. Obecně mají radši dokončenou jednu věc, než začnou druhou. A taky mají rádi tradice.

V dnešní době je těžké být silně racionální, protože vše je zrychlené a jsme nuceni dělat hodně věcí naráz. Přesto racionálové přirozeně tíhnou k větší usazenosti, tradicím a dodržování dohod a názorů.

 

Opravdu je to škatulkování?

Tyto 4 měřítka (podle Carla Gustava Junga aspekty) jasně určují socionický typ bez ohledu na to, kde člověk vyrůstal a co má za sebou. Pomocí přesně mířených otázek lze dobře určit i odchylky od typu, kdy mohl být člověk např. silně ovlivněn příliš logickým otcem, takže jeho etické rozhodování může být potlačeno.

Po konzultaci tedy nedostanete výstup s výpisem toho, jací jste, nebude zde škatulkování. Socionika ukazuje váš potenciál, příležitosti, ve kterých máte větší pravděpodobnost uspět, a kde se naopak budete patrně trápit. A také to, jak se díváte na svět a proč. A co z toho vašeho pohledu můžete mít.

Přijďte na konzultaci a uvidíte, že typologie (alespoň ty opravdu kvalitní) mají smysl. A garantujeme vám, že vám ta škatulka nebude vůbec připadat hrozná :).

Chcete tomu opravdu rozumět? Chcete porozumět lidem a tomu, proč to tak mají? Pak přijďte na SEMINÁŘ!