Občas si člověk říká, kdo vymyslel otázky na pohovoru a podle čeho. Existují totiž některé, jež jsou pro určité typy přímo děsivé. Které to jsou a proč?

Časté (kruté) otázky na pohovoru:

Otázka na budoucnost: Kde se vidíte za 5 či 10 let?

Je vyloženě vražda pro senzorické typy. Začnou se potit a vymýšlet něco, co si prostě nedokáží představit. Proč? Senzorické typy žijí teď a tady. Jsou to realisté, dokáží si představit dovolenou a stanovit si cíl. Ale vzdálenou budoucnost, to po nich prosím nechtějte.

Otázka na dlouhodobost: Jak dlouho se v daném oboru pohybujete a jaká je vaše praxe?

Vyloženě vražda pro intuitivní typy jako je například typ Don Quijote. Ti srší nápady, velmi rychle pochopí princip dané práce či oboru a již je to přestává zajímat a jdou dál. V určitém věku jsou to chodící encyklopedie s neukotvenými zkušenostmi. Hodí se pro určité pozice a určité práce. Této otázky se nejvíce obávají a u pohovorech občas musí lhát. Co jiného jim zbývá, když jim paní naproti nerozumí, že?

Otázka na rodinu: Máte děti? Jste ochotni dělat přesčasy a o víkendu?

Pro etické typy opět něco děsivého. Etický typ má na první místě vztahy a emoce. Při dosažení určitého peněžního měsíčního obnosu raději tráví svůj čas s rodinou. Dají přednost vztahům s dětmi či manželem a dobré atmosféře doma. Tak to prostě je.

Otázky na silné a slabé stránky: Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?

Hodně lidí odpovídá naučeně. Mají naučené fráze či slova typu: jsem zodpovědný, jsem flexibilní. Co to ale znamená? Jaká je míra jejich zodpovědnosti či flexibility? Ruku na srdce, kdo se opravdu objektivně zná? A kdo zná míru či etalon dané silné stránky vzhledem k celé společnosti? Málokdo. A kdo opravdu umí rozeznat silnou stránku od naučené dovednosti? Také málokdo.

Proto pracujeme se socionikou, jež ukazuje skutečné silné stránky určitého typu vzhledem ke všem typům ve společnosti. Socionika ukazuje určitý etalon, standard. Určitou míru. Odděluje silnou stránku od dovedností.

Jak tedy zjistit své silné stránky? Třeba konzultace zjištění typu. 

Pokud si chcete přečíst něco o tom, jak rozeznat talent od naučených dovedností, stáhněte si náš EBOOK Dovednosti vs silné stránky.

Závěrem

Je smutné, že lidé dostávají otázky na pohovoru, na které jen stěží dokáží odpovědět. Také je škoda,  že naproti nim často sedí někdo, kdo jim třeba tolik nerozumí.

Vyjděte z davu a pochopte lidi podle jejich podstaty. Naučte se socioniku!

Jaký typ jste vy? Zjistěte to!Chcete vědět víc?Koho máte ve firmě a jak s ním pracovat?