Honí se vám v hlavě stále spousta myšlenek, co by se mohlo udělat, co by se dalo vylepšit? Napadají vás věci, které jste ještě nikdy od nikoho neslyšeli, že by existovaly? Pak vás pravděpodobně v životě naviguje extrovertní intuice neboli intuice možností.

Tato schopnost se projevuje neustálou potřebou hovořit o tom, jak věci budou, co vše je možné. Lidé s touto intuicí mají touhu vyzkoušet téměř vše dostupné.

Extrovertní intuice a její výhody

Tito intuité neustále propojují věci z minulosti s těmi současnými. Mají excelentní paměť. Zcela jednoduše jim do hlavy naskakují obrazy, které již někdy viděli a okamžitě je spojují s tím, co vidí teď. Perfektně chápou souvislosti mezi věcmi, které pro jiné nemusí mít souvislost zcela žádnou.

Vyznačují se velkým všeobecným přehledem, jehož šíře je však na úkor hloubky znalostí.

Neustále skenují své okolí a všímají si různých znamení, které je vedou k závěrům. Často když řeší nějaké téma, vyskakuje na ně ze všech stran, jelikož mají radar vnímat právě ony indicie z okolí.

Dobře vidí budoucnost a potenciál věcí nebo lidí. Jsou velkými vizionáři.

Extrovertní intuice a její nevýhody

Velké množství myšlenek a vizí může tyto lidi přivádět k roztěkanosti a nesoustředěnosti. Často pod tíhou velkého množství možností nevědí, jak se rozhodnout či kterou činnost realizovat.

Někdy mají také tendence jen hovořit o tom, co vše je možné a v praxi nic nevykonat. Jsou duchem nepřítomni.

Dokážou také příliš lpět na svých vizích a nebrat ohled na ostatní.

Socionické typy s extrovertní intuicí

Nejsilnější extrovertní intuici mají Don Quijote a Huxley. Don Quijote umí skvěle vymýšlet nové systémy, dobře vnímá, zda má nějaká věc potenciál, či ne. Huxley zase perfektně odhalí možnosti a schopnosti člověka a vztahu.

Extrovertní intuici jako druhou nejsilnější stránku mají Robespierre a Dostojevskij. Robespierre dokáže skvěle nacházet možnosti dané věci a neustále ji do hloubky rozvíjet. Dostojevskij je dokonalý psycholog, který dokáže rozkrývat i malé detailycítění lidí.

Zavěrem

Tato silná stránka může být jako každá jiná používána pozitivně a nebo negativně.

Tak co? Máte paměť jako slon? A víte, že si spousta lidí s takovouto pamětí myslí, že je to zcela běžné?

Jestli máte pocit, že ji máte, pak si to ověřte. Třeba na konzultaci ZJIŠTĚNÍ SVÉHO TYPU.

Nebo vás zajímá, jak tuto stránku rozpoznat u druhých či jak s ní pracovat? Pak navštivte SEMINÁŘ.