Socionika krásně popisuje vztahy mezi jednotlivými typy. Partnerská konzultace vám může poodhalit mnohé o vaší kompatibilitě a komunikaci. A nejenom to. Dozvíte se, v čem se doplňujete, i to kde narážíte. Ne že by to člověk nevěděl, ale v případě socioniky jde spíše o pochopení toho druhého. O pochopení, co se ve druhém odehrává, pokud se právě chováte tak a tak, a co s tím dál. Například co s tím, když vaše partnerka „drží bobříka mlčení“ a nehnete s ní a nebo váš partner nedokáže tu „pusu zavřít“.

Existuje totiž 16 typů vztahů

V některých hádky moc nenajdete. To jsou vztahy totožné, podobné, zrcadlové atd.

V dalších vztazích je to složitější, a některé jsou opravdu náročné.

Co přesně se u vás doma odehrává, záleží právě na onom typu vztahu, který mezi sebou máte.

U vztahů podobných stačí často osvětlit jen málo a partneři jsou schopni lépe komunikovat.

Partnerská konzultace – příběh první

Na konzultaci jsem měla zrcadlový vztah muže a ženy, kdy ženu neustále otravovalo, jak se její muž ve věcech moc vrtá, zatímco je to přece jasné. Nepochopení spočívalo především v extroverzi a introverzi. Extrovertní žena s intuicí možností jako svou nejsilnější funkcí dělala rychlé závěry. Extroverze jde totiž po povrchu a ještě ve spojení s intuicí může mít rozhodování rychlost kulového blesku. Její závěry byly hodně zobecněné pro všechny.

Oproti tomu introvertní muž se stejnou intuicí jako až svou druhou silnou funkcí vnímal věc mnohem víc do hloubky a viděl možnosti té stejné věci velmi individuálně. V jeho rovině byly obecné a rychlé závěry příliš zjednodušené.

Vysvětlila jsem jim, jak si v tom mohou být místo hádky navzájem prospěšní. Pro muže je zajímavé vidět na základě jejího pohledu věci globálně. Díky jejímu pohledu může uvidět věc z nadhledu.

Pro ženu je zase přínosem pochopení, že věci nemusí být tak jednoduché a může být pro ni zajímavé prozkoumávat možnosti, které v hloubce tématu vidí její muž.

Zdá se to jako banální věc, ale tato informace přivedla oba k většímu respektu jednoho k druhému. A také ke zmírnění hádek. Když totiž víte proč se to děje, může vám to připadat jako banalita.

Partnerská konzultace – příběh druhý

Oproti tomu problémy aktivizačního vztahu muže a ženy byly zcela odlišné. Když se spolu začali hádat, při každém slovu jednoho, se druhý cítil čím dál víc v úzkých, jako by měl vypnutý mozek a vůbec nevěděl, jak reagovat.

Tito dva lidé si totiž vzájemně svými obrannými funkcemi útočili na nejslabší stránky. Čím víc muž zasypával ženu argumenty ze své strukturní logiky, čím víc shazoval její kompetenci, tím víc se žena zavírala a měla tendence z místnosti utéct, jak ji přirozeně velela její obranná intuice času.

Jenže intuice času byla slabou stránkou muže, a čím víc se žena stahovala do sebe, tím víc rozlícený byl její muž. V tu chvíli totiž ztrácel povědomí o tom, co se v ženě odehrává. Nevěděl na čem je. Byla pro něj příliš tajemnou. A o to víc se z ní snažil „vyrazit“ nějakou emoci, aby se mohl zorientovat.

Oba partneři byli po zvědomění funkčnosti obranných a slabých stránek překvapení, jak přesně to popisuje jejich stavy a jak to sedí.

Doporučila jsem jim, aby si v emočně vypjatých stavech uvědomili, jak vlastně oba fungují. Že touto cestou není možné najít řešení. Je dobré emoce krátce vypustit a pak se vrátit na společný komunikační kanál. Což v tomto případě byla pracovní logika a intuice možností. Aneb žena potřebovala slyšet, co muž potřebuje, aby udělala, a muž zase jaké jsou možnosti toho, co s tím mohou dále dělat.

Partnerská konzultace a její výhody

Variant, co se ve vypjatých situacích odehrává, je u každého páru mnoho. A stejně tak se liší situace u dalších typů vztahů.

Je však zcela prokazatelné, že socionika umí s těmito situacemi pracovat. Umí přesně určit (zvědomit), co se odehrává, vysvětlí nesoulad a poradí jak na to jinak. Tak, aby se vám doma ulevilo. A nejenom to. Ve chvíli, kdy víte, proč se děje to, co se děje, již danou situaci nemusíte opakovat. Nebo to prostě nejde. Odezní to.

Nebo jen pochopíte partnera a již se na něj tolik nezlobíte. Ve chvíli, kdy se nezlobíte tolik, on nebo ona své chování zjemní, zmírní či dokonce změní. A to se vyplatí.

Co víc si přát? Snad jen navštívit PARTNERSKOU KONZULTACI :).

A pokud už víte typ svého partnera/partnerky a chcete si nastudovat něco více, pak využijte SOCION AKADEMII.