Socionika popisuje rozdíly a vidění světa 16 typů lidí. Kdo z nich bude podle socioniky dobrý manipulátor a jakým způsobem to bude daný typ dělat?

Neexistuje žádný lepší ani horší typ, pouze se můžou projevovat pozitivně či negativně. Pozitivní projev znamená, že své silné stránky projevují v čistotě, naplno a ke prospěchu lidstva. Negativní projev znamená, že buď jsou negativní a nebo své silné stránky používají ke svému prospěchu či manipulaci s druhými.

 

Které silné stránky k tomu slouží a jak se můžou projevit negativně?

Pracovní logika – tento typ člověka je velice zaměřený na výsledky (například peněžní) a v lidech a všem kolem sebe může vidět zdroje. S lidmi tak jedná a bere je jako zdroj. Pokud mu člověk neslouží jako zdroj, pak ho nepotřebuje nebo zdroj vyčerpá a pak odhodí.

Strukturní logika – vidí souvislosti a principy, hloubka mu neunikne. Díky tomu může rozklíčovat souvislosti a použít ve svůj prospěch.

Etika vztahů – tento typ razí slogan „vztah na prvním místě“. Pro záchranu vztahu či „zavázanost“ ve vztahu může udělat cokoliv včetně citového vydírání ve stylu, kolik on/a toho dělá pro vztah a druhá strana dělá nedostatečně. Také ví, jak u druhého „brnknout na strunu“ a dostat ho na svou stranu.

Etika emocí – funkce, jenž k manipulaci je jako stvořená. Umí hrát herecké scény, hrát různé role a různé emoce (i neadekvátní a nepravdiví), lhát a přímo zasahovat do srdce.

Silová senzorika – ta je o síle a může sloužit k zastrašování protivníka a nahánění strachu. Také může mít diktátorské sklony a potřebu vlastnit.

Senzorika pocitů – je o péči a každá péče může být i přehnaná. Tyto typy můžou být i přecitlivělé a tím ostatní vydírat.

Intuice možností – vidí možnosti tam, kde ostatní tápou. Pokud je používána negativně, pak tento typ vidí možnosti, co v dané chvíli flexibilně udělat a jak toho člověka dostat tam, kam potřebuje.

Intuice času – je o tom být v pravý čas na správném místě. Při negativním použití tento typ vždy přijde v pravý čas, aby dosáhl svého.

 

Který z typů bude dobrý manipulátor a jak to bude dělat?

Ze socionických typů je dobrý manipulátor Hamlet. Hamlet s etikou emocí a intuicí času přijde v pravý čas na pravé místo, sehraje zde scénu jakou potřebuje a zasáhne přímo do srdce.

Hugo také svou etikou emocí hraje herecké scény tak, jak potřebuje,nicméně chodí pozdě :).

Huxley umí milým a láskyplným způsobem nalákat na vize a přinutit lidi, aby dělali, co potřebuje. Jak? Prostě , co chtějí slyšet a na co je jde nalákat.

Robespierre to logicky vymyslí dokonale, nicméně mu chybí etika, která mu může zamíchat kartami.

Maxim, Žukov či Stierlitz se můžou také snažit být dobrými manipulátory, vymyslí to logicky, nicméně zase zde chybějící etika a špatné načasování jim plány můžou zhatit. Navíc jsou senzorici a nemají takovou trpělivost. Také pozor na lhaní – senzorické typy si nepamatují, kde a co komu řekli :).

Don Quijote může být neoblomný ve svých vizích a stále na ně lákat druhé, přestože se v reálu nic neplní. Dokáže najít cesty, jak přesvědčit ostatní k plnění svých vizí.

London manipulaci vymyslí také logicky, přijde v pravou chvíli a využije lidi jako své zdroje.

Napoleon to vezme silou a etikou a víceméně si z nich hezky udělá sloužící. Stejně jako Huxley ví, na co daný člověk slyší.

Gabin manipuluje rozdáváním úkolů a zahrnutím ostatních do svých cílů a prací. Často nehledí na životní cíle druhých a bere je jako své zdroje. Obhajuje se tím, že to vše děla tzv. pro druhé.

Dreiser skrze vztah a city brání, co je pro něho důležité a co chce. Umí „zaháčkovat“ člověka a citově vydírat.

Balzac to logicky vymyslí ještě do detailu, přijde v pravou chvíli (intuice času), nicméně „nenacítí se“ a zase neví, na čem u lidí je a co se v nich odehrává.

Dumas může vydírat skrze své pocity, citově přehánět a hrát scény. Postaví se do role oběti a nutí druhé mu „pomáhat„.

Jesenin přijde elegantně, nenuceně, v pravou chvíli a ještě se u toho usmívá. Umí „vystrčit růžky“ a vyprovokovat druhého k akci.

Dostojevský může vztahově vydírat a vidí možnosti, kde co a jak udělat, nicméně bývá ze všech typů nejmírumilovnější.

 

Závěrem

Tento článek vznikl za základě životních zkušeností a socionických poznatků a byl psán pozitivně – není to útok na nikoho, pouze je to konstatování faktu a určitých způsobů.

Jaký typ jste vy? Zjistěte to!Chcete vědět víc?Koho máte ve firmě a jak s ním pracovat?