Můj strejda na rodinných akcích nemluví, pokud se ho někdo na něco nezeptá, někdy dokonce vsedě usne. Můj strejda je nejradši sám. Můj strejda je Robespierre.

Robespierre

Nejsilnější stránkou Robespierra je strukturní logika. V jeho hlavě permanentně probíhají různé analýzy, které jdou do velkých hloubek. Nikdo ze zbývajících 15ti typů nemá věci, které ho zajímají, probádané do takových detailů jako Robespierre.

Jeho tvůrčí schopností je intuice možností, tzn., že stále hledají nové úhly pohledu na dané téma.

V podstatě stále přemýšlejí.

No a k tomu potřebují klid a samotu. Aby je nikdo nerušil.

Je pro ně důležité, aby byli správně pochopeni, k čemuž využívají podrobné vysvětlení. Pokud řeknou A, je třeba říct také B, C, D, E a F, aby byla jejich výpověď relevantní a zcela přesná.

Problémem je, že podrobné vysvětlování často ostatní lidé nevydrží, a zaseknou Robespierra už u C.

Proto se často stává, že Robespierre nemluví radši vůbec, protože je nenechají lidi domluvit, nebo vnímají, že daná osoba nemá kapacitu je pochopit. Často se takto oddělují od zbytku společnosti a vyhledávají si k hovorům většinou jen kolegy strukturní logiky, kteří jsou schopni jejich obsáhlé myšlenky vnímat.

Strukturní logika je především o smyslu věci. Proto také Robespierre často nehovoří, protože probíhající rozhovor nepovažuje za smysluplný.

Jejich bytostnou podstatou je bádání, hledání smyslu, nacházení nových logických souvislostí a možností. Z tohoto důvodu se často uchylují do samoty, daleko od lidí, jejichž chápání je pro ně často povrchní.

Někdy se však Robespierre ve společnosti objevuje. Pokud tomu tak je, pak většinou proto, že předmětem jejich zkoumání je právě např. mechanismus chování druhých. Např. Carl Gustav Jung, z něhož socionika vychází, byl také Robespierre. Část jeho tvorby je věnována právě chování lidí.

Pokud tedy Robespierre společnost navštěvuje, pak často z vědeckých či obchodních důvodů.

Ale abychom nebyli příliš striktní. Robespierre potřebuje občas vypnout svou neustálou analýzu a tak mu společnost dělá dobře. Legrace a pozitivní emoce ho povzbuzuje a vtahuje do života. Někdy dokáže být velmi veselý. Přesto jeho doménou je život převážně stranou od lidí.